Стоматологія

СПІКЕР:

Швидченко Володимир Сергійович - кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця,
член Української та Європейської асоціацій черепно-щелепно-лицевих хірургів, клінічний досвід – 17 років

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Актуальність розгляду питань діагностики, лікування та профілактики ускладнень хронічних апікальних періодонтитів постійних зубів, обумовлена такими ключовими причинами:
• Хронічні апікальні періодонтити, як вогнище інфекції, можуть призводити до утворення перирадикулярних дефектів кістки критичних розмірів та втрати зубів.
• Підтримувати пролонговану сенсибілізацію організму та, у випадку загострення, спричинити поширення гнійного запального процесу в м’які тканини, з можливими ускладненнями та ризиками для життя хворого.
• Багаторічний досвід науково-дослідних і лікувальних установ більшості країн світу вказує на необхідність використання мультидисциплінарного підходу з метою підвищення якості та ефективності діагностики, лікування та профілактики зазначеної патології.
• Вибір адекватних і послідовних методів надання допомоги має важливе значення на шляху комплексної діагностики, лікування та післяопераційного відновлення, полегшує комунікацію лікаря з пацієнтом, пришвидшує одужання та створює умови для покращення загальносоматичного стану пацієнта.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо етіології та патогенезу хронічних апікальних періодонтитів постійних зубів та продемонструвати та розібрати на основі розбору клінічних випадків сучасні стандарти діагностики, клінічні протоколи як хірургічного, так і консервативного лікування та профілактику ускладнень хронічних апікальних періодонтитів постійних зубів для опанування професійних знань та навичок щодо тактики ведення пацієнтів з хронічними апікальними періодонтитами постійних зубів.

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

  • Етіологія та патогенез хронічних апікальних періодонтитів постійних зубів
  • Актуальні методи діагностики, визначення об’єму деструкції тканин та опису рентгенологічної картини на основі розбору клінічних випадків
  • Клінічна класифікація ризиків та успіху лікування
  • Сучасні протоколи консервативної, хірургічної та мікрохірургічної ендодонтії
  • Відпрацювання клінічного протоколу хірургічної ендодонтії з ретроградним пломбуванням кореневого каналу зуба
  • Профілактика ускладнень під час та після оперативного втручання
  • Ведення випадків ускладненого перебігу післяопераційного періоду
Вартість: 400 грн
купити