Стоматологія

 

СПІКЕР-ЕКСПЕРТ:

Мазур Ірина Петрівна - д.мед.н., професор кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика, президент ГО «Асоціація стоматологів України» (м. Київ)

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Актуальність обумовлена значною поширеністю антимікробної резистентності у закладах охорони здоров’я України та повільним впровадженням в них сучасних стандартів та протоколів антимікробної терапії та периопераційної антибіотикопрофілактики; нестачею, а часто і відсутністю в багатьох закладах охорони здоров’я фахівців (інфекціоністів, клінічних фармацевтів, епідеміологів, клінічних мікробіологів тощо), які забезпечують адміністрування антимікробних препаратів; зростанням інфекційної захворюваності і поліфармацією в первинній ланці охорони здоров’я.

МЕТА ЗАХОДУ:

Сприяння розвитку міжфахової інтеграції та вирішенню проблем профілактики антимікробної резистентності, впровадженню сучасних стандартів антимікробної терапії в діяльність закладів охорони здоров’я

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

Основні клініко-мікробіологічні аспекти формування антибіотикорезистентності мікробіому ротової порожнини, мікробіологічні аспекти біоплівок та їх медичне значення у формуванні антибіотикорезистентності, клінічні аспекти мікробного біофільму порожнини рота та їх ризики системних ускладнень, результати метагеномного дослідження взаємозв`язку стоматологічних хвороб і мікробіому ротової порожнини, ключові положення лікування інфекційно-запальних процесів в порожнині рота.