Щоденник сімейного лікаря

 

АКТУАЛЬНІСТЬ:

У зв'язку з невпинним розвитком світу, що веде до нових викликів у медичній сфері, сімейні лікарі, становлячи основу системи охорони здоров'я, мають бути готовими адаптуватися до цих змін. Враховуючи розширення професійних компетенцій медичних працівників, виникає потреба в більш детальному вивченні клінічних аспектів різноманітних захворювань та станів. Аналіз конкретних медичних випадків сприяє поглибленню знань та надає практичні напрями для покращення догляду за пацієнтами.

МЕТА ЗАХОДУ:

Наш захід покликаний створити площадку для дискусій та ретельного аналізу тих клінічних випадків, з якими лікарям доводиться зіштовхуватися у щоденній практиці. Ми прагнемо забезпечити обмін знаннями, ознайомлення з новітніми методиками діагностики та лікування, а також розробку ефективних стратегій лікування пацієнтів на основі сучасних клінічних настанов

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

* Субклінічні прояви емоційних проблем або про що говорить рубрика V62.219? - Чабан Олег Созонтович (д.мед.н, проф., завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, академік Академії Наук Вищої Освіти України)

* Пацієнт з артеріальною гіпертензією... як запобігти когнітивним порушенням? - Насонова Тетяна Іванівна (д.мед.н, професор кафедри неврології № 1 НУОЗУ ім. П.Л. Шупика), Колосова Тетяна Володимирівна (к.мед.н, доцент кафедри неврології № 1 НУОЗУ ім. П.Л. Шупика)

* Застосування місцевих антисептиків та регуляторів мукозального імунітету при гострій респіраторній інфекції - Хайтович Микола Валентинович (доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця)

* Стрес як індуктор патологій щитоподібної залози та онкопатологій - Зелінська Ганна Володимирівна (доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринологій та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка», лікар-цитолог вищої категорії, доцент ННЦ НМУ ім. О.О. Богомольця) та багато іншого

Доєднуйтесь до нашої спільноти:

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency

Instagram https://www.instagram.com/academy.medevent.com.ua/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog