Реабілітаційні можливості рефлексотерапії та інших методів в медичній допомозі постраждалим під час війни

 

Фахова школа «МАЙСТЕР-КЛАСИ»

Можливості експрес-діагностики та лікування патології хребта з використанням мікроакупунктурних систем
Рубаніста Марина Євгенівна – докт.філос., Клінічна Лікарня “Феофанія”, м.Київ
ГО “УАРМА”

Лікування гострого та хронічного тазового болю у цивільного та військового населення за допомогою комбінованого підходу фізіотерапії та акупунктури ТКМ
Treatment of acute and chronic pelvic pain in civilian and military population through a combined approach of pelvic health physiotherapy and TCM acupuncture
Blagoeva Emeliana – Registered Physiotherapist and Registered Acupuncturist. Beyond Physio Holistic Centre Toronto, Canada.