Реабілітаційні можливості рефлексотерапії та інших методів в медичній допомозі постраждалим під час війни

ГОЛОВНА МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Розширити та поглибити класичні уявлення учасників конференції щодо сучасних немедикаментозних та медикаментозних методів та засобів профілактики, лікування та медичної реабілітації при різних захворюваннях, наслідках травм та поранень, больових синдромах спини та іншої локалізації, посттравматичному стресовому розладі (ПТСР), депресивних змінах, порушеннями функцій внутрішніх органів тощо. Заплановані майстер-класи дозволять учасникам конференції стати на шлях опанування запропонованими тренерами методиками.

 

Програма заходу. День 1

Відкриття конференції, привітання з Ювілеєм ГО «УАРМА»
Моісеєнко Раїса Олександрівна - д.мед.н., професор, проректор Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика
Гарник Тетяна Петрівна - д.мед.н., професор, голова ГО “Асоціація фахівців народної та нетрадиційної медицини”
Професор Лю Баоянь - Голова Всесвітньої федерації акупунктури та моксатерапії (WFAS). директор Національного технічного комітету зі стандартизації. акупунктури та припікання, консультант у галузі традиційної медицини ВООЗ.
Професорка Ту Я - перший директор Міжнародного центру дослідження психічних розладів Пекінського університету традиційної китайської медицини,
Самсонов Віталій - директор ТОВ «Київський інститут традиційної китайської медицини», член українсько-китайської координаційної ради з ТКМ
Українська Федерація Професійних Медичних об’єднань (УФПМО) - голова - Камінський В. В. - академік НАМН України, доктор медичних наук, професор.

Громадська організація «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» – 30-річний ювілей: здобутки, проблеми та перспективи. Методи рефлексотерапії та східної медицини в історичному калейдоскопі проти хвороб людини та викликів війни
Коваленко Ольга Євгеніївна – д.мед.н., професор, президент ГО “Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури” (ГО “УАРМА”), НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Державна наукова установа “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” державного управління справами, м. Київ

Зміни в системі медичної реабілітації в Україні: від народження до паліативної допомоги
Моісеєнко Раїса Олександрівна – д.мед.н., професор, проректор Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, м.Київ

Диференційоване застосування рефлексотерапії в післяопераційному періоді лікування гриж міжхребцевих дисків у поперековому відділі хребта військовим та цивільному населенню
Юрик Ольга Єфремівна – д.м.н., професор
Юрик Надія Єфремівна – невролог, рефлексотерапевт
Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної Академії медичних наук України», м.Київ, ГО “УАРМА”

Результати діагностики та особливості застосування мануальної терапії в комплексній реабілітації пацієнтів з хронічною вертеброгенною люмбоішіалгією
Губенко Віталій Павлович – д.м.н., професор НУОЗ України імені П.Л.Шупика, м.Київ, ГО “УАРМА»

Застосування методу лікування лазером високої інтенсивності ортопедо-травматологічних хворих у військовий час
Борзих Наталя Олександрівна – д.мед.н.
Рой Ірина Володимирівна – д.мед.н., професор
Катюкова Лілія Дмитрівна – лікар ФРМ
Кудрін Антон Павлович – ст. н. с.
Державна Установа «Інститут травматології і ортопедії Національної академії медичних наук України»
Холін Володимир Вікторович – канд.техн. н., ПП “Фотоніка Плюс”, м.Черкаси

Профілактика та корекція захворювань хребта як одне з найактуальніших питань під час війни та в мирний час: як це зробити?
Євмінов В’ячеслав Володимирович – заслужений винахідник, майстер спорту

Ранні та віддалені неврологічні наслідки гіперекстензійної травми шиї: особливості діагностики і можливості комплексної корекції
Коваленко Ольга Євгеніївна – д.мед.н., професор ГО “УАРМА”, НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ДНУ “НПЦ ПКМ” ДУС, м.Київ

Стрес, цереброваскулярна патологія та судинна деменція: можливості фармакопрофілактики
Бурчинский Сергій Георгійович – к.мед. наук, Державна установа “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, м.Київ

Акупунктурний підхід до лікування болей в спині у військових
Рубаніста Марина Євгенівна – докт. філос., Клінічна лікарня “Феофанія”, м.Київ, ГО “УАРМА”

Мультидисциплінарна реабілітація пацієнтів з попереко-крижовою радикулопатією на основі міжнародної класифікації функціонування
Совгира Сергій Сергійович – магістр медицини, КНП “ЦПМСД” Паланської сільської ради, м.Умань, Черкаська обл. ГО “УАРМА”

Легенева реабілітація хворих під час війни
Титова Тетяна Анатоліївна – к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л.Шупика, м. Київ