Раціональне застосування антибіотиків у первинній медичній допомозі

Мета:

Загострити увагу сімейних лікарів на питаннях доцільного призначення антибіотиків, у т.ч. при вірусній пневмонії, ускладненнях при їх використанні, антибіотикорезистентності.


Практична цінність

Антибактеріальні препарати – це медикаменти, які рятують життя, разом із тим, їх застосування може ускладнюватись різними патологічними станами, починаючи з антибіотикоасоційованих діареї та нефролітіазу, алергічних реакцій, псевдомембранозного коліту і закінчуючи токсичним ураженням нирок, печінки, розвитком гемолітичної анемії та ін. Нераціональне використання антибіотиків при вірусних пневмоніях сприяє розвитку побічних реакцій і антибіотикорезистентності. Практична цінність заходу полягає в обговоренні конкретних клінічних ситуацій, гострих питань щодо нераціонального використання препаратів цієї групи, показів до застосування антибіотиків на первинній ланці ґрунтованих на доказовій базі.

Програма 1-го дня конференції:

 1. Негоспітальна пневмонія. Діагностика і лікування  - ДЗЮБЛИК Ярослав Олександрович – д.мед.н., провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»
 2. Сучасний підхід до терапії кашлю при гострих респіраторних інфекціях у дорослих пацієнтів - МАТЮХА Лариса Федорівна –  д.мед.н., професор, завідувачка кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічного допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика, президент УАСМ
 3. Створення алгоритму скринінгу залізодефіциту для підлітків в Україні - ПЕРІГ Юлія – аспірант кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічного допомоги,  НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 4. Антибіотикорезистентність і шляхи зменшення наслідків прийому антибіотиків - ХАРЧЕНКО Наталія Вячеславівна – д.мед.н., професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії  НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 5. Антибіотики у педіатрії. Що мають знати на первинній ланці - БЕКЕТОВА Галина Володимирівна – д.мед.н.,професор, завідувачка кафедри дитячих і підліткових захворювань  НУОЗ України імені П. Л. Шупика, голова асоціації педіатрів м.Києва
 6. Тонзиліт. Що робити? - БАЦЮРА Ганна Володимирівна – к.мед.н., доцент кафедри  НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 7. Пацієнт з кашлем в умовах пандемії - МАТЮХА Лариса Федорівна – д.мед.н., професор НУОЗ України імені П. Л. Шупика, президент УАСМ
 8. Застосування пробіотиків в терапії запальних захворювань носоглотки - ДІХТЯРУК Олександр Вікторович – к.мед.н., доцент кафедри оториноларингології  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
 9. Раціональна антибіотикотерапія гострого риносинуситу - КОНОНОВ Олександр Євгенович – к.мед.н. в області отоларингології, доцент, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно поліклінічної допомоги  НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 10. Пієлонефрит. Раціональна терапія на первинній ланці - КУШНИРЕНКО Стелла Вікторівна – доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, к.мед.н.  НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 11. Профілактика туберкульозу з позиції ВОЗ - БУХАНОВСЬКА Тетяна Миколаївна – к.мед.н., доцент сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічного допомоги НУОЗ України імені П.Л. Шупика
 12. Раціональна антибіотикотерапія при проведенні диференційної діагностики туберкульозу на первинній ланці - ГРІЦОВА Наталія Анатоліївна – к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 13. Методика виявлення остеопарозу на первинній ланці - ЗАВІРУХА Наталя Володимирівна – аспірант кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічного допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 14. Безперервне професійний розвиток - бальна система, нормативні документи - МИКИЧАК Ірина Володимирівна – Заступниця Міністра охорони здоров'я України