Раціональне застосування антибіотиків у первинній медичній допомозі

Мета:

Загострити увагу сімейних лікарів на питаннях доцільного призначення антибіотиків, у т.ч. при вірусній пневмонії, ускладненнях при їх використанні, антибіотикорезистентності.


Практична цінність

Антибактеріальні препарати – це медикаменти, які рятують життя, разом із тим, їх застосування може ускладнюватись різними патологічними станами, починаючи з антибіотикоасоційованих діареї та нефролітіазу, алергічних реакцій, псевдомембранозного коліту і закінчуючи токсичним ураженням нирок, печінки, розвитком гемолітичної анемії та ін. Нераціональне використання антибіотиків при вірусних пневмоніях сприяє розвитку побічних реакцій і антибіотикорезистентності. Практична цінність заходу полягає в обговоренні конкретних клінічних ситуацій, гострих питань щодо нераціонального використання препаратів цієї групи, показів до застосування антибіотиків на первинній ланці ґрунтованих на доказовій базі.

Програма 2-го дня конференції:

  1. Роль сімейного лікаря в попередженні загрози тотальної антибіотикорезистентності (доповідь російською мовою) -  ВЛАСЕНКО Олександр Борисович – Президент ГО «Асоціація сімейної медицини Донецької області», головний позаштатний експерт ДОЗ Донецької ОДА з загальної практики-сімейної медицини, член правління УАСМ
  2. Раціональна антибіотикотерапія та питання антибіотикорезистентності у дітей -  ЧЕРНИШОВА Ольга Євгенівна – д.мед.н, професор кафедри педіатрії, неонатології та дитячих інфекційних хвороб ДНМУ, проректор з науково-педагогічної роботи
  3. Помилки при веденні хворих з коронавірусною інфекцією COVID 19 -  КОЗІНСЬКА Інна Анатоліївна – к.мед.н, ассистент кафедри внутрішньої медицини № 2 ДНМУ
  4. Мікробіом порожнини рота в формуванні антибіотикорезистентності -  МАЗУР Ірина Петрівна – д.мед.н., професор, НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Президент ГО «Асоціація стоматологів України», представник України в Постійному комітеті лікарів Європи (СРМЕ)
  5. БІЛЬШЕ ніж муколітичний АГЕНТ. Раціональний вибір в лікуванні гострих захворювань дихальних шляхів (доповідь російською мовою) -  ЮДІНА Людмила Володимирівна – доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології  НУОЗ України імені П. Л. Шупика
  6. Раціональна антибіотикотерапія в гінекології - ХАСКІНА Світлана Валентинівна – к.мед.н., асистент кафедри акушерства та гінекології Одеського медичного університету, лікар-терапевт по екстрагенітальній патології вагітних обласного центру планування сім‘ї м.Одеси
  7. Шляхи оптимізації топічної протизапальної терапії алергічного риніту -  ГОГУНСЬКА Інна Володимирівна – д.мед.н., професор, ГУ «Інститут отоларингології імені проф. А.І. Коломійченко НАМН України»
  8. Діагностика та тактика лікування пацієнтів з ГКС (доповідь російською мовою) -  УЗУН Катерина Сергіївна –  лікар-кардіолог Обласного центру кардіо та рентгенендоваскулярної хірургії  Донецької області, Член Європейської асоціації кардіологів
  9. Вирішення проблем із зором при тривалій  роботі з гаджетами. Тактика сімейного лікаря -  МЕДВЕДОВСЬКА Наталія Володимирівна – д.мед.н., професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічного допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика
  10. Ведення пацієнтів з цукровим діабетом при інфекціях сечовивідних шляхів -  ТКАЧЕНКО Вікторія Іванівна – д.мед.н, професор кафедри сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика
  11. Круглий стіл з головними лікарями ЦПМСД України та ФОП – Досвід співпраці з громадами