Неврологія


СПІКЕР
: д.мед.н., професор, Коваленко Ольга Євгеніївна

Питання, що розглядаються на лекції:
1. Епідеміологія болю в шиї та/або спині.
2. Основні питання сімейного лікаря щодо ведення хворого з вертеброгенними периферійними синдромами.
3. Етапи розвитку дегенеративних змін у хребті.
4. Патогенез вертеброгенної неврологічної симптоматики.
5. Основні клінічні ознаки вертеброгенних синдромів.
6. Вертеброгенні ураження нервової системи.
7. Діагностика вертеброгенних захворювань.
8. Клінічна оцінка - шкали оцінки болю.
9. Оцінка рухової системи.
10. Рентген- та мрт-діагностика хребта при остеохондрозі.
11. МРТ хворих з вертеброгенними синдромами та дорсалгіями.
12. Принципи лікування хворих з вертеброгенними синдромами.
13. У яких випадках хворий з периферійним вертеброгенним синдромом спрямовується на спеціалізований (високоспеціалізований) рівень МД?