M.L.F. v.2.0 (Medicine.Life.Future)

 

ДЕНЬ 1

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Визначається тим, що хоч кожне захворювання має свою специфічну симптоматику, іноді вони можуть бути схожими з іншими хворобами, що створює складнощі при діагностуванні. Багато хвороб мають схожі симптоми, і, незважаючи на їх унікальність, вони можуть приховуватися під "маскою" інших захворювань. Така ситуація може ускладнювати діагностику, роблячи важливим використання всієї сукупності знань, досвіду та інноваційних методик діагностики для надання якісної допомоги. Ця проблема стає особливо актуальною у контексті міждисциплінарної команди лікарів, яка відповідає за якісне та своєчасне надання допомоги пацієнтам.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

12:00-12:05 – Вступне слово, привітання учасників – Бухановська Тетяна Миколаївна (к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

12:05-12:20 – Безпека пацієнтів у процесі надання медичної допомоги - Лапоног Сергій Петрович (начальник управління моніторингу Департаменту стратегії універсального охоплення населення медичними послугами)

12:25-12:45 – Профілактична медицина, як базова складова системи охорони громадського здоров`я – Гущук Ігор Віталійович (д.мед.н., доцент, завідувач кафедри громадського здоров`я та фізичного виховання Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету “Острозька академія”)

12:50-13:10 – Раціональна антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії в еру резистентності – Сопко Олена Володимирівна (к.мед.н., медичний радник ТОВ “ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна”)

13:15-13:35 – Оптимізація антибактеріальної терапії у амбулаторного пацієнта з негоспітальною пневмонією – Дзюблик Ярослав Олександрович (д.мед.н, провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»)

13:40-14:00 – Гострий бронхіт: раціональне ведення пацієнтів – Березняков Владислав Ігорович (к.мед.н., доцент кафедри професійно орієнтованих дисциплін ХММУ)

14:05-14:25 – Підводні камені риносинуситів – Левицька Світлана Анатоліївна (д.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету)

14:30-14:50 – Карбоцистеїн: від фармакологічних властивостей до клінічної ефективності – Зайченко Ганна Володимирівна (д.мед.н., проф., завідувач кафедри фармакології НМУ ім. О.О. Богомольця. Член міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології « IUPHAR», Європейської асоціації клінічної фармакології та терапії «EACPT»)

14:55-15:15 – Діагностика захворювань органів дихання: взаємодія рівнів надання медичної допомоги – Норейко Сергій Борисович (д.мед.н. професор кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця)

15:20-15:25 ПЕРЕРВА

15:25-15:45 – Застосування квантиферонового тесту в групах ризику серед дорослих – Колісник Наталія Станіславівна (к.мед.н, доцент, завідувачка кафедри фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету)

15:50-16:10 – Інфекційні маски DRESS- синдрому. Клінічний випадок – Буц Олександра Романівна (лікар вищої категорії, к.мед.н., асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця)

16:15-16:35 – Нейроінфекції у дітей. Випадки з практики, труднощі діагностики – Палатна Людмила Олександрівна (к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О.Богомольця)

16:40-17:00 – Біль в спині. Огляд сучасних рекомендацій через призму погляду практикуючого лікаря – Насонова Тетяна Іванівна (д.мед.н, професор кафедри неврології № 1 НУОЗУ ім. П.Л. Шупика)

17:05-17:25 – Головокружіння з яким працює кожен лікар-інтерніст. Ефективне лікування нашого пацієнта – Селюк Ольга Вікторівна (лікар-невропатолог, старший викладач кафедри військової загальної практики – сімейної медицини Української військово-медичної академії, підполковник медичної служби)

17:30-17:50 – Сучасні аспекти застосування когнітивних підсилювачів в клінічній практиці – Хайтович Микола Валентинович (д.мед.н., професор, зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця)

17:55-18:40 – Майстер-клас – «Лабораторія практичних навичок» – Створення локального протоколу емпіричної антимікробної терапії – Хайтович Микола Валентинович (д.мед.н., професор, зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця)

18:40-18:50 Закриття першого дня конференції. Обговорення підсумків 24 жовтня 2023 року

 

 

Доєднуйтесь до нашої спільноти

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog

Instagram https://instagram.com/academy.medeven...

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency