M.L.F. v.2.0 (Medicine.Life.Future)

 

ДЕНЬ 2

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Визначається тим, що хоч кожне захворювання має свою специфічну симптоматику, іноді вони можуть бути схожими з іншими хворобами, що створює складнощі при діагностуванні. Багато хвороб мають схожі симптоми, і, незважаючи на їх унікальність, вони можуть приховуватися під "маскою" інших захворювань. Така ситуація може ускладнювати діагностику, роблячи важливим використання всієї сукупності знань, досвіду та інноваційних методик діагностики для надання якісної допомоги. Ця проблема стає особливо актуальною у контексті міждисциплінарної команди лікарів, яка відповідає за якісне та своєчасне надання допомоги пацієнтам.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

11:45 Підключення учасників

12:00-12:05 – Вступне слово, привітання учасників Модератор - Зелінська Ганна Володимирівна (д.мед.н., професор ННЦ ІПО НМУ імені О.О.Богомольця)

12:05-12:25 – Хронічний коронарний синдром: акцент у сучасній стратегії лікування – Черська Марія Сергіївна (лікар-кардіолог, терапевт, д. мед. н. за спеціальністю кардіологія, завідувачка консультативно-діагностичним відділенням ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренко», провідний науковий співробітник)

12:30-12:50 – Кардіоваскулярні ризики у світлі нової концепції метаболічно асоційованої стеатотичної хвороби печінки: напрямки корекції – Потабашній Валерій Аркадійович (д.мед.н., проф., завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету)

12:55-13:15 – Особливості артеріальної гіпертензії при ожирінні – Біловол Олександр Миколайович (народний депутат України чотирьох скликань, д.мед.н, заслужений лікар України, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАМН України, професор кафедри внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології ХНМУ), Князькова Ірина Іванівна (д.мед.н., професор, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини ХНМУ) 13:20-

13:40 – Фундамент раціональної фармакотерапії на етапах профілактики і лікування цукрового діабету 2-го типу – Паньків Володимир Іванович (д.мед.н., проф., Заслужений лікар України, лікар-ендокринолог вищої кваліфікаційної категорії)

13:45-14:05 – Оптимізація алгоритму ведення пацієнтів з еметичним синдромом – Волосовець Антон Олександрович (д.мед.н, доцент, завідувач кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

14:10-14:30 – Стеатогепатит, асоційований з метаболічною дисфункцією (MASH) – нове клінічне розуміння актуальної проблеми – Пінський Леонід Леонідович (д.мед.н., професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ ім. О.О. Богомольця)

14:35-15:00 – Синдром функціональної недостатності підшлункової залози: диференціальна діагностика та можливості індивідуалізованої біорегуляційної корекції – Бабінець Лілія Степанівна (д.мед.н., професор, віце-президент ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області», член правління ГО «Українська асоціація сімейної медицини»)

15:05-15:25 – Сучасні мультидисциплінарні підходи до діагностики і лікування раку щитоподібної залози – Зелінська Ганна Володимирівна (д.мед.н., професор ННЦ ІПО НМУ імені О.О. Богомольця)

15:30- 15:35 Перерва

15:35-15:55 – Пацієнт із суглобовим синдромом : як не розгубитися на прийомі? – Головач Ірина Юріївна (д.мед.н., професор клінічна лікарня «Феофанія» ДУС)

16:00-16:20 – Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнта із остеоартитом: міжнародні рекомендації і практика ПМД – Хіміон Людмила Вікторівна (д.мед.н, професор, завідувач кафедри терапії, сімейної медицини, гематології і трансфузіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

16:25-16:45 – Терапія геморою комплексними лікарськими засобами місцевої дії – Подпрятов Сергій Сергійович ( лікар-хірург, лікар- хірург-проктолог Київського міського лікувального навчально-впроваджувального центру електрозварю­вальної хірургії та новітніх хірургічних технологій Київської міської клінічної лікарні № 1)

16:50-17:10 – Мультидисциплінарний підхід в діагностиці та лікуванні діабетичної стопи- Приступюк Максим Олександрович (к.мед.н, доцент кафедри хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця)

17:15-18:00 – Майстер-клас «Лабораторія практичних навичок» – Лікування інфікованих мінно-вибухових травм в стаціонарі – Бик Павло Леонідович (лікар-хірург вищої категорії, кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця)

18:00- 18:10 Закриття другого дня конференції. Обговорення підсумків

 

Доєднуйтесь до нашої спільноти

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRwxwoetRJ1a2Ef1s6a-zog

Instagram https://instagram.com/academy.medeven...

Facebook https://www.facebook.com/MedEventAgency