Невідкладна допомога

Спікер: Малютіна Наталія Вікторівна, к.мед.н.
Актуальність:
Лікар будь-якої спеціальності може потрапити у ситуацію, коли пацієнту необхідно надавати невідкладну медичну допомогу. Одним з таких невідкладних патологічних станів є кома, догоспітальна летальність при якій досягає 4,4%.  Основне завдання лікаря у такій ситуації – провести діагностику, диференціальну діагностику та надати кваліфіковану допомогу в умовах дефіциту часу, інформації та відсутності контакту з хворим. Тому важливо не лише володіти навичками надання невідкладної медичної допомоги, а й постійно їх оновлювати та удосконалювати.
Які питання будуть розглянуті?

Лекції 1:

1. Загальні поняття про кому.
2. Рівні порушення свідомості.
3. Класифікація коматозних станів.
4. Загальні принципи надання невідкладної медичної допомоги при комах у межах компетенцій сімейного лікаря.

Лекція 2:

1. Коми при цукровому діабеті.
2. Патогенетичні особливості ком при ЦД.
3. Надання невідкладної медичної допомоги при діабетичних комах у межах компетенцій сімейного лікаря.
4. Коми при гострому порушенні мозкового кровообігу.
5. Патогенетичні особливості ком при ГПМК.
6. Надання невідкладної медичної допомоги при апоплексичних комах у межах компетенцій сімейного лікаря, рекомендовані та не рекомендовані лікувальні заходи.

Чому навчиться слухач?

Сучасним алгоритмам надання невідкладної медичної допомоги у випадку розвитку коматозного стану (коми при ЦД, ГПМК, апоплексичних комах).

Вартість курсу: 400грн

(2 практичні лекції)

https://academy.medevent.com.ua/product/suchasnij-poglyad-na-paciientiv-iz-cd-2-tipu-rekomendacii-ada-ta-duodecim/?add-to-cart=287