Гастроентерологія

 

СПІКЕР-ЕКСПЕРТ:

Анохіна Галина Анатоліївна Професор кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії НУОЗУ ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, Заслужений лікар України, лікар вищої категорії

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Актуальність обумовлена значною поширеністю антимікробної резистентності у закладах охорони здоров’я України та повільним впровадженням в них сучасних стандартів та протоколів антимікробної терапії та периопераційної антибіотикопрофілактики; нестачею, а часто і відсутністю в багатьох закладах охорони здоров’я фахівців (інфекціоністів, клінічних фармацевтів, епідеміологів, клінічних мікробіологів тощо), які забезпечують адміністрування антимікробних препаратів; зростанням інфекційної захворюваності і поліфармацією в первинній ланці охорони здоров’я.

МЕТА ЗАХОДУ:

Сприяння розвитку міжфахової інтеграції та вирішенню проблем профілактики антимікробної резистентності, впровадженню сучасних стандартів антимікробної терапії в діяльність закладів охорони здоров’я

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

Ключові питання синдрому ендогенної інтоксикації при хронічних захворюваннях гепатобіліарної системи, а саме наголошується увага на актуальності проблеми, ендогенних джерелах токсинів, основних шляхах детоксикації хімічних речовин в печінці, механізмах токсичного пошкодження печінки, принципах лікувальної тактики.