Фтизіатрія

Матеріал доступний для наступних тарифних планів:

50 відтінків туберкульозу: подорож від діагностики до відновлення (Курс: 6 лекцій)

Курс включає:
6 занять

Спікер
Гріцова Наталія Анатоліївна - к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л.Шупика

Мета
Метою циклу заходів є підвищення рівня професійної компетентності та знань лікарів у сфері діагностики, профілактики і лікування туберкульозу. Проект спрямований на оновлення та поглиблення знань медичних працівників з актуальних питань епідеміології, методів діагностики, сучасних протоколів лікування, а також соціально-психологічного супроводу пацієнтів.

Актуальність
Туберкульоз залишається однією з найбільш поширених інфекційних хвороб у світі, вимагаючи від медичних працівників високої кваліфікації та глибоких знань для ефективного лікування та профілактики. Нові методи діагностики і лікування, поява мультирезистентних штамів бактерій роблять актуальним постійне оновлення знань в цій області.

Практична цінність
Цикл заходів дасть можливість лікарям:

Ознайомитися з найновішими дослідженнями і рекомендаціями в області туберкульозу.
Вдосконалити навички діагностики та вибору оптимальних схем лікування.
Застосовувати інтердисциплінарний підхід для комплексного лікування та реабілітації пацієнтів.
Розробити індивідуальні плани підтримки пацієнтів на різних етапах лікування.
Покращити комунікаційні навички для взаємодії з пацієнтами та їхніми сім'ями

ПРОГРАМА КУРСУ

Заняття 1:

 1. Основи рентгенограми органів грудної клітки. Що шукати та які рентгенологічні ознаки властиві туберкульозу;
 2. Різні клінічні форми туберкульозу органів дихання в рентгенологічному відображенні: типові та атипові варіанти прояву;
 3. Диференціально-діагностичні рентгенологічні критерії, що свідчать про туберкульозну етіологію патологічного процесу в легенях;
 4. Роль комп’ютерної томографії в діагностиці туберкульозу: порівняння з рентгенографією;
 5. Взаємодія з рентгенологом: як правильно формулювати запит на рентгенографію та ефективно спілкуватися з фахівцем під час використання результатів.

Заняття 2:

 1. Які методи сучасної діагностики ЛТБІ застосовуються в практиці лікаря загальної практики;
 2. Які переваги та недоліки мають різні методи діагностики ЛТБІ;
 3. Як інтерпретувати результати туберкулінового шкірного тесту та IGRA тестів;
 4. Які фактори можуть вплинути на точність та надійність результатів діагностики ЛТБІ;
 5. Як інтегрувати діагностику ЛТБІ у загальні результати обстеження пацієнта з групи ризику по туберкульозу та прийняти рішення про необхідність призначення профілактичного курсу лікування;
 6. Як спостерігати за пацієнтами з ЛТБІ та моніторити їх стан.

Заняття 3:

 1. Якими є типові клінічні прояви первинного туберкульозу, хто хворіє, його патогенез;
 2. Які рентгенологічні ознаки притаманні первинному туберкульозу;
 3. Як виявити та провести диференціальну діагностику первинного туберкульозу;
 4. Які фактори сприяють розвитку варіабельності клініко-рентгенологічних ознак первинного туберкульозу;
 5. Особливості ведення випадку первинного туберкульозу.

Заняття 4:

 1. Варіабельності клініко-рентгенологічних ознак інфільтративного та дисемінованого туберкульозу;
 2. Особливостей диференціальної діагностики з легеневими інфільтраціями та дисемінаціями іншої етіології.

Заняття 5: (буде доступний 02.10.23)

 1. Особливості роботи у вогнищі туберкульозної інфекції;
 2. Критерії відбору контактних по туберкульозу на дообстеження;
 3. Складання режиму профілактичного лікування;
 4. Сучасні режими та схеми хіміопрофілактичних курсів;
 5. Ускладнення вакцинації БЦЖ;
 6. Ведення випадків ускладненого перебігу післявакцинального періоду.

Заняття 6:

 1. Методи виявлення туберкульозу у дітей і підлітків, активне та пасивне виявлення, скринінгові методи дослідження.
 2. Проба Манту с 2 ТО, тести вивільнення гамма-інтерферону, інтерпретація результатів;
 3.  Забезпечення маршруту пацієнта з підозрою на туберкульоз і з підтвердженим випадком захворювання.
 4.  Рентгенологічні ознаки туберкульозу у дітей і підлітків.
 5. Забезпечення ефективного лабораторного підтвердження туберкульозу на рівні ПМСД.
 6. Основи роботи лікаря первинної ланки по відстеженню контактів щодо туберкульозу.

 

Вартість: 1 500 грн (2350 грн)купити

Критерії відбору дітей і підлітків з підозрою на туберкульоз на дообстеження

СПІКЕР-ЕКСПЕРТ:

Гріцова Наталія Анатоліївна
к.мед.н., доцент НУОЗ України імені П. Л. Шупика
АКТУАЛЬНІСТЬ:
Актуальність заходу обумовлена суттєвим недовиявленням туберкульозної інфекції серед дітей і підлітків в Україні, невчасним виявленням туберкульозу як активної форми захворювання, в тому числі медикаментозно стійких його форм, випадками смертей серед дітей раннього віку, недостатньо високим рівнем знань в загальній медичній мережі щодо тактики дії лікаря первинної ланки при підозрі на туберкульоз у дітей і підлітків.

МЕТА ЗАХОДУ:

Удосконалити навички практикуючих лікарів зі своєчасної діагностики туберкульозної інфекції у дітей і підлітків, сприяти покращенню ефективності роботи з виявлення туберкульозу.

ДЛЯ КОГО:

Лікарі загальної практики сімейної медицини, лікарі педіатри, лікарі терапевти, лікарі пульмонологи, лікарі інфекціоністи, лікарі дитячі пульмонологи, лікарі дитячі інфекціоністи

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ:​

• Методи виявлення туберкульозу у дітей і підлітків, активне та пасивне виявлення, скринінгові методи дослідження.
• Латентна туберкульозна інфекція, поняття, сучасні методи діагностики (проба Манту с 2 ТО, тести вивільнення гамма-інтерферону, інтерпретація результатів).
• Забезпечення маршруту пацієнта з підозрою на туберкульоз і з підтвердженим випадком захворювання.
• Рентгенологічні ознаки туберкульозу у дітей і підлітків.
• Забезпечення ефективного лабораторного підтвердження туберкульозу на рівні ПМСД.
• Основи роботи лікаря первинної ланки по відстеженню контактів щодо туберкульозу.

ЩО ОТРИМАЄ КОЖЕН УЧАСНИК:​
Удосконалення практичних навичок із:  – відбору дітей із підозрою на туберкульоз для подальшого обстеження, – диференціальної діагностики ЛТБІ та активного туберкульозу, -відпрацювання маршрутів пацієнтів із підозрою на туберкульоз та ведення таких випадків.
Вартість: 350 грн
купити