_СіМед 2022 #15

 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

 

09.12.2022 (п’ятниця) День другий

ПІДКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКІВ
IV ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

11.00-11.05
Слова вшанування пам'яті Матюхи Лариси Федорівни
Секція "Сімейна медицина під час війни" частина 2

Матвієць Людмила Григорівнак.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика (Київ)
Богомолець Ольга Вадимівна - д.м.н., професор (Київ)

11.05-11.20
Мультидисциплінарна кафедра як втілення оптимізації навчання сімейних лікарів. 10-річний ювілей кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги. Пам‘яті професора Л.Ф.Матюхи
Коваленко Ольга Євгенівнад.мед.н., професор НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ДНУ “НПЦ ПКМ” ДУС (Київ)

11.20-11.35
Особливості оцінювання компетентностей при навчанні лікарів-інтернів
Волошина Олена Борисівна, Лисий І.С., Дукова О.Р., Найдьонова О.В., Збітнєва В.О., Балашова І.В., Бусел С.В., Саморукова В.В., Українська К.А. - Одеський національний медичний університет, кафедра загальної практики (Одеса)

11.35-11.50
Доступність і якість ПМД в контексті державної політики
Надутий Костянтин Олександровиччлен правління УАСМ, керівник напрямку «Менеджмент», член Президії Національної Лікарської Ради від УАСМ (Київ)

11.50-12.05
Медична евакуація пацієнтів - основні виклики сьогодення
Жаркова Альбіна Володимирівна - к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини, Сумський державний університет (Суми)

Секція «Управління стресом – важлива передумова збереження здоров’я»
12.15-12.30
Медико-психологічна допомога постраждалим від дистресу війни
Хаустова Олена Олександрівна - д.мед.н., професор Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ)

12.35-12.50
Стрес, цереброваскулярна патологія та судинна деменція: можливості фармакопрофілактики
Бурчинский Сергій Георгійович - національний експерт України в галузі клінічної нейро-та психофармакології, к.мед.н, Державна установа "Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України" (Київ)

12.55-13.10
Особливості надання допомоги хворим із цереброваскулярними захворюваннями. Виклики сьогодення
Прокопів Марія Мирославівнад.мед.н., професор кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ)

13.15 - 13.30
Тривожність, батьківське ставлення та ГРВІ - чи є зв'язок та значення в клінічній практиці?
Височина Ірина Леонідівна - завідувач кафедри сімейної медицини ФПО та пропедевтики внутрішньої медицини (Дніпро), Крамарчук В.В. - асистент кафедри сімейної медицини ФПО та пропедевтики внутрішньої медицини ДДМУ (Дніпро)

Секція “Біль: сучасні підходи в умовах війни”
13.35-13.50
Ренопротекція у пацієнтів із подагрою: результати дослідження в умовах реальної клінічної практики
Хіміон Людмила Вікторівнад.мед.н, професор, завідувач кафедри сімейної медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика, член правління УАСМ (Київ), Данилюк С.В., Ситюк Т.О., Лебедєва Т.О.

13.55-14.10
Як обрати оптимальний НПЗП для лікуванню болю при остеоартриті
Головач Ірина Юріївнад.мед.н., професор клінічна лікарня «Феофанія» ДУС (Київ)

14.15-14.30
Неврологічні наслідки краніовертебральних травм: особливості діагностики та комплексного лікування
Коваленко Ольга Євгенівнад.мед.н., професор НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ДНУ “НПЦ ПКМ” ДУС (Київ)

V ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Секція «Турбота про серце в умовах війни»
14.50-15.05
Помилки діуретичної терапії при серцевій недостатності
Ткач Наталія Альбертівна - к.мед.н. старший науковий співробітник відділу серцевої недостатності, поєднаної з патологією внутрішніх органів ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України (Київ)

15.10-15.25
Важкі реалії: як лікувати пацієнта з артеріальною гіпертензією?
Торбас Олена Олександрівна - к.мед.н., амбасадор молодих вчених України европейского товариства превентивної кардіології ESC, лікар кардіолог ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. академіка М.Д. Стражеска НАМНУ" (Київ)

15.30-15.45
Патологія жовчовивідних шляхів та аритмія: як обрати терапію
Сидорова Наталія Миколаївна - професор, кафедри військової загальної практики-сімейної медицини, Українська військово-медична академія (Київ)

Секція "Гострі та хронічні хвороби під час війни"
15.50–16.05
Гемангіоми в практиці сімейного лікаря: лікувати чи спостерігати?
Богомолець Ольга Вадимівна - д.м.н., професор, лікар-дерматолог (Київ)

16.10-16.25
Стратегія боротьби з предіабетом на первинній ланці в умовах війни
Гряділь Тарас Іванович - асистент кафедри терапії та сімейної медицини ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород),
Івачевська В. В. - к.мед.н., доцент