_СіМед 2022 #14

 

Доповіді 2го дня

 1. Клінічні приклади диференційованого призначення подвійної антигіпертензивної терапії
  Осовська Наталія Юріївна – д.мед.н., професорка, завідувачка кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (Вінниця)
 2. Тактика ведення пацієнта з фібриляцією-тріпотінням передсердь
  Якушев Андрій Володимирович – к.мед.н, European Certified Electrophysiology Specialist (ECES)
 3. Невідкладна допомога при судомному синдромі у дорослих пацієнтів. Астенічний синдром в постковідному періоді
  Галушко Олександр Анатолійович – д.мед.н. професор НУОЗ України імені П.Л. Шупика (Київ)
 4. Нейрокогнітивні порушення: від механізмів розвитку до клінічної практики.
  Міщенко Тамара Сергіївна – д.мед.н., професорка, завідувачка відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (Харків)
 5. Суд над ІПП
  Колесник Павло Олегович – к.мед.н., доцент, Ужгородський ДУ
 6. Антибіотикотерапія респіраторних інфекцій в амбулаторних умовах
  Зайков Сергій Вікторович – д.мед.н., професор НУОЗ України імені П.Л. Шупика (Київ)
 7. Особливості тиреоїдної патології у воєнний час
  Процюк Ольга Вікторівна – д.мед.н. професор НУОЗ України імені П. Л. Шупика (Київ)
 8. Сучасні підходи до терапії інфекційних діарей у дітей
  Кравченко Тетяна Юріївна – доцент ОНМедУ, лікар-гастроентеролог (Одеса)
 9. Медико-соціальні проблеми збереження репродуктивного здоров’я жінок у воєнний час
  Сіліна Тетяна Миколаївна – д.мед.н. професор НУОЗ України імені П. Л. Шупика (Київ)
 10. Загострення бронхіальної астми в період воєнного стану: несподівані запитання та відповіді на основі доказів
  Березняков Владислав Ігорович – доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини, фтизіатрії та пульмонології ХМАПО (Харків)
 11. Сучасні НПЗП в лікуванні суглобово-м‘язового болю
  Хіміон Людмила Вікторівна – д.мед.н, професор, завідувач кафедри сімейної медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика (Київ)
 12. Особливості ведення хворих з неврологічною патологією під час війни в умовах взаємодії сімейного лікаря та невролога
  Коваленко Ольга Євгенівна – д.мед.н. професор НУОЗ України імені П. Л. Шупика, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (Київ)
 13. Роль узд судин голови та шиї у пацієнтів із ЦД у практиці сімейного лікаря
  Кухарчук Христина Миколаївна – к.мед.н., сімейний лікар, лікар функціональної діагностики Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України (Київ)