1-й міжнародний медичний конгрес: "Пацієнтоорієнтованість. Обмін досвідом"

 

28.10.2020
15:00 – 19:00

Про Конгрес
Українська Асоціація сімейної медицини та освітня онлайн платформа №1 для лікарів MedEvent за підтримки компанії Sandoz запрошують Вас прийняти участь у I-му Медичному конгресі з міжнародною участю “Пацієнтоорієнтованість. Обмін досвідом”, який відбудеться 27, 28, 29 жовтня 2020 року.
Основним завданням заходу є міжнародний обмін досвідом у веденні найпоширеніших захворювань пульмонологічного, оториноларингологічного, кардіологічного та неврологічного профілів.

Мета:
Залучити медичну спільноту до раціонального використання антибіотиків у своїй практиці для лікування пневмоній та інфекцій верхніх дихальних шляхів.
Оглянути новітні рекомендації по веденню пацієнтів з АГ від низького ризику в коморбідності.
Розглянути можливості діагностики, профілактики та лікування атеросклерозу та висвітлити сучасні принципи статинотерапії у пацієнтів із високим СС ризиком.

 

Програма Конгресу:
28 жовтня 2020 - Пульмонологічний та оториноларингологічний блок

1. “Раціональна антибіотикотерапія пневмоній” – Ліга Козловська – керівниця програми резидентури за спеціальністю сімейного лікаря Ризького університету імені Страдіня, членкиня Виконавчого комітету EURIPA – Європейської асоціації сільських та окремо практикуючих лікарів. Президент Асоціації сільських сімейних лікарів Латвії (російська мова)
2. “Негоспітальна пневмонія у дорослих: ключові тези національної клінічної настанови” – Дзюблик Ярослав Олексадрович – д.мед.н., провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» (українська мова)
3. “Раціональна антибіотикотерапія інфекцій верхніх дихальних шляхів: риносинусит та тонзиліт” – Ліга Козловська – керівниця програми резидентури за спеціальністю сімейного лікаря Ризького університету імені Страдіня, членкиня Виконавчого комітету EURIPA – Європейської асоціації сільських та окремо практикуючих лікарів. Президент Асоціації сільських сімейних лікарів Латвії (російська мова)
“4. Інфекції верхніх дихальних шляхів. Діагностика та підходи до лікування” – Кононов Олександр Євгенович – к.мед.н. в області отоларингології, доцент, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика (російська мова)