СіМед 2020 #11

Головною метою конференції є ознайомлення лікарів з досвідом ведення пацієнтів з COVID-19 в тому числі на фоні коморбідних станів в деяких розвинених країнах світу та в Україні. Представлення клінічних випадків з найпоширенішою патологією на фоні COVID-19 і підходів до їх вирішення у дітей та дорослих. Мотивація високого рівні зацікавленості лікарів в удосконаленні своїх теоретичних знань та практичних навичок щодо ведення пацієнтів.