Практичний курс паразитології для сімейного лікаря

Курс включає:
5 занять

Спікер: Бацюра Ганна Володимирівна – к.мед.н., доцент, експерт MedEvent з інфекційних хвороб

ПРОГРАМА КУРСУ

Заняття 1:

 • Будова нематод, трематод та цестод (анізакіда, дікроцелій, аскарида, стронгілоід, гострик, волосоголовець, трихінела, токсокара, дірофілярія, бичачий, свинячий, широкий і карликовий ціп’яки, ехінокок, альвнокок та котячий сисун).
 • Стадії розвитку нематод, цестод, трематод.
 • Класифікація нематод, цестод, трематод за будовою, циклом розвитку та локалізацією в організмі людини.
 • Огляд джерел доказової медицини за темою гельмінтозів.

Заняття 2:

Цикл розвитку, патогенез, клініка, ускладнення при:

 1. Аскаридозі
 2. Стронгілоїдозі
 3. Ентеробіозі
 4. Трихоцефальозі
 5. Трихінельозі
 6. Токсокарозі
 7. Дірофіляріозі
 8. Теніаринхозі
 9. Теніозі
 10. Діфілоботріозі
 11. Гіменолепідозі
 12. Ехінококозі
 13. Опісторхозі
 14. Анізакідозі
 15. Дікроцеліозі

Заняття 3:

 • Загальні принципи лабораторної діагностики гельмінтозів та найпростіших: етапи, правила забору матеріалу, лабораторні норми, референтні значення.
 • Макроскопічний метод дослідження калу.
 • Мікроскопічні методи дослідження калу (тонкий мазок, товстий мазок по Като, метод Грехема, періанальний зіскоб, метод збагачення, метод Бермана, метод Фюлеборна, метод Калантарян, мазок калу за Цилем-Нільсеном).
 • Серологічні методи дослідження та ПЛР.
 • Методи дослідження жовчі, мокроти, крові, сечі.
 • Лікування нематодозів, цестодозів, трематодозів: механізм дії препаратів, показання, протипоказання, особливості призначення у вагітних та дітей, взаємодія з іншими лікарськими препаратами, контроль терапії.
 • Профілактика гельмінтозів.

Заняття 4:

Етіологія, епідеміологія, цикл розвитку, клініка, ускладнення, діагностика, лікування, профілактика при:

 1. Лямбліозі
 2. Амебіазі
 3. Балантидіазі
 4. Тріхомоніазі

Заняття 5:

Етіологія, епідеміологія, цикл розвитку, клініка, ускладнення, діагностика, лікування, профілактика при:

 1. Токсоплазмозі
 2. Малярії
 3. Бабезіозі
 4. Лейшманіозі
 5. Тріпаносомозі

Ви станете експертами в питаннях:

 • Як розібратися в клінічних особливостях перебігу паразитозів?
 • Коли треба проводити з ними диференціальну діагностику?
 • Що з методів діагностики треба використовувати та як інтерпретувати їх результати?
 • Кому треба призначати терапію?

Чому навчиться слухач?

 1. Визначить етіологічний чинник захворювання за допомогою епідеміологічних та клінічних особливостей перебігу хвороби.
 2. Вивчить будову, стадії та цикл розвитку анізакіди, дікроцеліа, аскариди, стронгілоіда, гострика, волосоголовця, трихінели, токсокари, дірофілярії, бичачого, свинячого, широкого і карликового ціп’яків, ехінококу, альвеокону та котячого сисуна.
 3. Вивчить будову, стадії та цикли розвитку лямблії, амеби, балантидії, тріхомонади, токсоплазми, малярійного плазмодію, бабезії, лейшманії та тріпаносоми.
 4. Знатиме цикл розвитку, патогенез, клініку, ускладнення, лікування та профілактику при гельмінтозах.
 5. Знатиме цикл розвитку, патогенез, клініку, ускладнення, лікування та профілактику при найпростіших.
 6. Буде орієнтуватися в макроскопічному та мікроскопічному методах дослідження калу.
 7. Проводити інтерпретацію результатів серологічних методів дослідження та ПЛР.
 8. Досліджувати інші біоматеріали (жовч, мокрота, кров, сеча).
 9. Призначати лікування нематодозів, цестодозів, трематодозів та найпростіших.
 10. Використовувати сучасні протоколи лікування гельмінтозів та найпростіших.
 11. Покращить свої навички щодо проведення диференціально-діагностичного пошуку серед гельмінтозів, найпростіших та неінфекційних хвороб, які зустрічаються у роботі.
 12. Визначити тактику сімейного лікаря у 25 клінічних випадках разом зі спікером-експертом.