ЕКГ-діагностика: Фібриляція та тріпотіння передсердь й шлуночків, тактика ведення

Курс включає:
2 практичні лекції.

Чому навчиться слухач?

  • Ознайомиться з ЕКГ-діагностикою фібриляції та тріпотіння передсердь.
  • Вмітиме інтерпретувати ЕКГ-плівки з даною патологією.
  • Отримає сучасні знання з ведення хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь.
  • Засвоїть принципи надання невідкладної допомоги пацієнтам з фібриляцією і тріпотінням шлуночків.

Для того, щоб отримати детальну інформацію про курс та доступ, натисніть на будь-яке заняття.