ЕКГ-діагностика: екстрасистолія. Принципи ведення хворих з екстрасистолією

Курс включає:
2 практичні лекції.

Чому навчиться слухач?

  • Ознайомиться з класифікацією та ЕКГ-діагностикою екстрасистолії.
  • Удосконалить практичні навички в розшифровці ЕКГ-плівок із різними видами екстрасистолій на прикладі випадків із реальної лікарської практики.
  • Ознайомиться з особливостями ведення хворих із надшлуночковою та шлуночковою екстрасистоліями.

Для того, щоб отримати детальну інформацію про курс та доступ, натисніть на будь-яке заняття.