СПІКЕР:

Торбас Олена Олександрівна – к.м.н., науковий співробітник відділу вторинних і легеневих гіпертензій ДУ “ННЦ Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМНУ

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Артеріальна гіпертензія (АГ) залишається найбільш поширеним неінфекційним захворюванням в наш час. Відповідно, адекватний контроль артеріального тиску (АТ) і ведення пацієнта з АГ є першим кроком на цьому шляху. На сьогоднішній день ми володіємо великою кількістю релевантної інформації стосовно лікування АГ, в своєму арсеналі ми маємо безліч нових комбінації нових молекул, та навіть зараз продовжують з’являються нові групи препаратів. Згідно з раніше проведеним аналізом даних Національного дослідження здоров’я та харчування США, оптимальний контроль артеріального тиску (АТ) до <120/80 мм рт.ст. може запобігти 37% подій ішемічної хвороби серця (ІХС) у чоловіків і 56% подій у жінок. Незважаючи на обнадійливе покращення показників контролю АТ загалом у світі продовжує зростати (можливо, що люди живуть довше і не вмирають від захворювань у ранньому віці). В Україні ці показники є ще нижчеми. Саме тому проведення освітніх заходів із навчання лікарів новітнім методикам ефективного контролю АТ на сьогодні є актуальним питанням.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані на основі розбору клінічних випадків щодо методики оцінки даних добового моніторування АТ, демонстрації принципів проведення та інтерпретації результатів різних методів добового моніторування АТ; ознайомити з основними параметрами добового моніторування АТ та надати їх клінічну характеристику.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
– раннє виявлення осіб з АГ за допомогою добового і домашнього моніторування АТ
– індивідуальних підходів до призначення антигіпертензивних засобів на основі даних добового та домашнього моніторування АТ
– оцінювати результати добового моніторування АТ
– визначати добовий індекс АТ за результатами добового моніторування
– оцінювати ефективність призначення антигіпертензивної терапії
– корегувати антигіпертензивну терапію у відповідності із даними добового та домашнього моніторування АТ
– виявляти додаткові фактори серцево-судинного ризику за результатами добового моніторування АТ

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

– сучасні погляди на ефективний контроль АТ

– методи раннього виявлення пацієнтів з АГ

– можливості добового моніторування АТ в діагностиці відхилень циркадного ритму регуляції АТ

– визначення варіабельності АТ та її видів

– розбір клінічних випадків

– контроль ефективності антигіпертензивної терапії за допомогою добового та домашнього моніторування АТ

– виявлення осіб групи високого ризику за даними добового та домашнього моніторування АТ

Вартість: 500 грн
купити