СПІКЕР:

Пипа Лариса Володимирівна – лауреат Державної премії України в галузі «Медицина», д.мед.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії, акушерства та гінекології Вінницького національного медичного університету ім.. М.І.Пирогова; член обласного товариства інфекціоністів Хмельницької області, Асоціації педіатрів України та Української Академії Педіатричних Спеціальностей (УАПС), обласний експерт за фахом «Дитячі інфекційні хвороби» Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОВА.

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Проблема вчасної діагностики, лікування та профілактики токсоплазмозу, особливо у вагітних жінок і новонароджених дітей, залишається актуальною у сучасній медицині. Рівень інфікованості токсоплазмозом є надзвичайно великий. Токсоплазмозна інфекція розповсюджена в світі. Наприклад, в Північній Америці та Європі на токсоплазмоз хворіє близько 25-40% дітей, а в країнах Південної Америки та Африки – майже 90% населення. Небезпечним є токсоплазмоз для вагітних жінок, оскільки, виникає ймовірність внутрішньоутробного інфікування плода з наступним його завмиранням або викиднем, або формуванням фетопатій і ембріопатій, які можуть стати причиною інвалідизації дітей. Тому вкрай важливими є питання своєчасної діагностики токсоплазмозної діагностики у вагітних жінок, принципи нагляду за серонегативними жінками щодо токсоплазмозної інфекції, а також вчасна діагностика вродженого токсоплазмозу і його лікування. Не менш важливим є вміння відрізнити набуту маніфестну токсоплазмозну інфекцію, яка потребує лікування, і латентну, як прояв «нестерильного імунітету», що має місце у більшості населення, і не потребує лікування. Крім того, токсоплазмоз є на сьогодні дуже актуальним ще й через те, що він входить до переліку ВІЛ-асоційованих хвороб, може активізуватися на пізніх стадіях ВІЛ-інфекції, спричинюючи розвиток енцефаліту. Саме лікарі педіатри та лікарі сімейної медицини можуть стати першою ланкою своєчасної діагностики токсоплазмозу у дорослих і дітей, в тому числі і у вагітних жінок з фізіологічною вагітністю, якими вони опікуються.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо епідеміології, етіології, патогенезу, клінічних форм токсоплазмозної інфекції, її діагностики та лікування у вагітних жінок та дітей на основі розбору клінічних випадків для оволодіння лікарями знаннями та вмінням правильного проведення клініко-лабораторної діагностики та лікування різних клінічних форм вродженого та набутого токсоплазмозу.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
– знання з епідеміології, етіології, патогенезу та класифікації токсоплазмозу;
– розпізнавання ключових симптомів набутого і вродженого токсоплазмозу та їх правильне оцінювання в щоденній клінічній практиці;
– встановлення та формулювання діагнозу у разі даного захворювання;
– призначення необхідних методів обстежень для своєчасного виявлення токсоплазмозу і давності інфікування;
– вміння інтерпретувати результати отриманих імунно-генетичних та серологічних досліджень на токсоплазмозну інфекцію;
– оволодіють алгоритмом діагностики вродженого та набутого токсоплазмозу, а такої латентної (неактивної) форми захворювання, яка не потребує проведення проти паразитарного лікування;
– ведення пацієнтів з вродженим токсоплазмозом в соматичних стаціонарах дитячих медичних закладів.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті клінічні особливості вродженого та набутого токсоплазмозу, алгоритми діагностики токсоплазмозної інфекції, в тому числі, у вагітних жінок і новонароджених дітей, а також інших вікових груп, а також будуть розглянуті принципи лікування вродженого та набутого токсоплазмозу, в залежності від клінічної форми захворювання.

– Ознайомлення з епідеміологічними особливостями токсоплазмозної інфекції і обізнаності населення про ризики і симптоми патології, її актуальність;

– Етіологія токсоплазмозу, циркуляція в природі, життєвий цикл збудника з метою розуміння основ профілактики інфікування цистою і ооцистною формами збудника;

– Які лабораторні обстеження дозволяють виявити токсоплазмозну інфекцію і диференціювати первинність інфікування від давнього інфікування?

– Які симптоми при УЗД плода дозволяють думати про його внутрішньоутробне інфікування?

– Клінічні покази для обстеження на токсоплазмоз, зокрема, немовлят.

– Покази і терміни до проведення пренатальної діагностики токсоплазмозної інфекції у плода;

– Особливості лабораторної діагностики вродженого токсоплазмозу у новонароджених дітей;

– Сучасні методи лікування різних клінічних форм набутого та вродженого токсоплазмозу, а також вагітних жінок;

– Розбір клінічних кейсів;

– Профілактичні заходи для попередження інфікування токсоплазмозною інфекцією, особливо під час вагітності.

 

Вартість: 500 грн
купити