СПІКЕР:

Осипова Людмила Станіславівна – к.м.н., доцент, завідуюча лабораторією клінічної імунології клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, член EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology), Українського товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ), член Асоціації алергологів України

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Кропив’янка – це поширене захворювання, пов’язане з мастоцитами,
що характеризується появою пухирів, розвитком ангіоневротичного набряку (АНН) або одночасною появою і того й іншого. Показник поширеності гострої кропив’янки (ГК) становить приблизно 20%. Хронічна спонтанна кропив’янка та інші хронічні форми кропив’янки (ХК) обмежують працездатність пацієнта, погіршують якість життя та впливають на успішність на роботі та в школі.
Актуальність вивчення кропив’янки обумовлена її широкою
поширеністю, часто – нез’ясованими етіологічними факторами і патогенезом, поліморфізмом клінічного перебігу, торпідністю до традиційних методів і засобів терапії і, відповідно, негативним впливом на якість життя пацієнтів та членів їх сімей. Досить широкий спектр ланок розвитку кропив’янки часто не дозволяє окреслити ті, котрі мають домінуючий вплив на клінічні прояви .Крім того, поза увагою залишається низка чинників, зокрема, стан залоз внутрішньої секреції, супутні захворювання шлунково-кишкового тракту, супутні паразитарні захворювання роль яких у перебігу цього дерматозу залишається нез’ясованою. Тому, розкриття механізмів виникнення
кропив’янки та їх асоційованості є дуже актуальними для вибору правильної тактики лікування.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо епідеміології, етіології, патогенезу та класифікації
кропив’янки, розкрити питання діагностики, диференціальної діагностики та сучасні підходи до лікування різних форм кропив’янки. Продемонструвати на основі розбору клінічних випадків різні підходи до діагностики та лікування кропив’янки для опанування професійних знань та навичок щодо тактики ведення пацієнтів з кропив’янкою.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
– знання з епідеміології, етіології, патогенезу та класифікації кропив’янки ;
– розпізнавання ключових симптомів кропив’янки та їх правильне оцінювання в щоденній клінічній практиці;
– розпізнавання рідкісних проявів кропив’янки від впливу фізичних факторів (холодової, холінергічної, адренергічної, аквагенної та ін.);
– встановлення та формулювання діагнозу у разі даного захворювання;
– призначення необхідних методів обстежень при кропив’янці;
– ведення пацієнтів з кропив’янкою на основі сучасних гайдлайнів .

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті особливості перебігу кропив’янки, питання діагностики та основні помилки, що допускають лікарі.

– Підвищення обізнаності лікарів про кропив’янку: роль сімейного лікаря та інших фахівців;

– Етіологія, патогенез та класифікація кропив’янки ;

– Розпізнавання ключових симптомів кропив’янки , на які повинен звернути увагу лікар та диференціальна діагностика її від інших дерматозів;

– Розбір рідкісних проявів кропив’янки (холодової, аквагенної, холінергічної, фотодерматозу) їх виявлення у пацієнтів;

– Ефективні діагностичні методи при кропив’янці;

– Особливості ведення пацієнтів з різними формами кропив’янки.

Вартість: 500 грн
купити