СПІКЕР:

Швидченко Володимир Сергійович – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця,
член Української та Європейської асоціацій черепно-щелепно-лицевих хірургів, лікар-стоматолог хірург, лікар-стоматолог загальної практики, клінічний досвід – 17 років

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Актуальність розгляду питань діагностики, визначення показань та протипоказань до втручання, практичної можливості проведення апікальної хірургії за сучасними клінічними протоколами, обумовлена такими ключовими причинами:
• Ендодонтична хірургія належить до сучасних хірургічних методів лікування хронічної апікальної патології з метою радикального видалення вогнища інфекції та усунення перирадикулярних дефектів кістки альвеолярних відростків щелеп.
• Теоретичні знання, методи якісної діагностики, передопераційної підготовки пацієнта, вдосконалення практичних навичок, використання зручних і надійних інструментів лишаються ключовими факторами успішного консервативного та/або хірургічного лікування зазначеної патології.
• Вибір методів апікальної хірургії, як клінічної опції, надає можливість проведення передбачуваних зубозберігаючих операцій (апікальна резекція, реплантація, трансплантація зуба тощо), пришвидшує післяопераційне загоєння рани та відновлення структурно-функціонального стану тканин пародонту.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо сучасних принципів і методів діагностики ендо-пародонтальної патології, передхірургічної підготовки, оперативного втручання для опанування практикуючими лікарями професійних знань та навичок щодо тактики ведення пацієнтів направленої на збереження зубів та відновлення їх жувальної ефективності, профілактики післяопераційних ускладнень та підтримки довготривалого успішного результату.

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

Під час проведення майстер-класу розглядатимуться практичні питання: діагностики, вибору показань та протипоказань для проведення апікальної хірургії; сучасних протоколів ендо- консервативного та/або хірургічного лікування; профілактики ускладнень під час та після оперативного втручання. Буде представлено невелике операційне втручання.

 

Вартість: 500 грн
купити