ЧЕТВЕРТЕ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ – Огляд клінічних випадків синдромів легеневої інфільтрації та дисемінації, що потребують диференціальної діагностики з туберкульозом

СПІКЕР:

Гріцова Наталія Анатоліївна – к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л.Шупика

АКТУАЛЬНІСТЬ:

В клінічній повсякденній діяльності лікарі загальної медичної практики сімейні лікарі, лікарі терапевти, лікарі пульмонологи та будь-які інші фахівці, які стикаються з необхідністю проведення диференціальної діагностики бронхолегеневої патології мають чітко визначати групу пацієнтів, які потребують виключення туберкульозної етіології процесу. В умовах військового часу різко зростає кількість випадків туберкульозу серед населення країни, тривожною є тенденція до невчасної його діагностики. Особливо потребують уваги ті клінічні ситуації, які супроводжуються розвитком синдромів легеневої інфільтрації та дисемінації, найскладніші для диференціальної діагностики з туберкульозом. Тематика семінару охоплює майже весь спектр диференціально діагностичних ознак туберкульозу легенів із іншої етіології легеневими процесами чим і обумовлена актуальність.

МЕТА ЗАХОДУ:

Підвищити рівень знань та удосконалити практичні навички лікарів загальної практики з питань організації виявлення, сучасних стандартів діагностики як латентної туберкульозної інфекції, так і активної форми захворювання, профілактики та лікування

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

Варіабельності клініко-рентгенологічних ознак інфільтративного та дисемінованого туберкульозу, особливостей диференціальної діагностики з легеневими інфільтраціями та дисемінаціями іншої етіології.

Вартість: 400 грн
купити