СПІКЕР:

Кухарчук Христина Миколаївна – кандидат медичних наук, лікар функціональної діагностики консультативно-діагностичного відділення ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», асистент кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Член ГО «Українська асоціація сімейної медицини» та «Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики.

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) продовжують посідати чільне місце в структурі смертності громадян України. У переважній більшості випадків основою їх патогенезу є атеросклероз і атеротромбоз кровоносних судин, зумовлюючи в 67,5 % розвиток ішемічної хвороби серця (ІХС), а в 21,8 % — цереброваскулярних захворювань. Статистика ВООЗ свідчить, що українці від хвороб серця та судин вмирають не лише у 2-4 рази частіше, ніж у країнах ЄС, але й раніше: 30–44-річні українські чоловіки помирають в 6 разів частіше, ніж в країнах ЄС. Починаючи із 15–17 років частота хвороб серця та судин різко зростає: майже 37% дорослого населення має те або інше серцево-судинне захворювання. Дослідження останніх років виявили, що поряд з гіперхолестеринемією цілий ряд інших порушень ліпідного спектра також є факторами ризику виникнення ІХС і атеросклерозу.
Товщина комплексу інтима-медіа (КІМ) сонної артерії та каротидні бляшки є добре визнаними незалежними предикторами ризику ССЗ. Властивості атеросклеротичної бляшки, включаючи розташування, кількість, щільність і розмір, стають важливішими провісниками ризику ССЗ. Атеросклероз каротидних судин слід виявляти та лікувати на ранніх стадіях, а також необхідні додаткові клінічні обстеження для визначення ефективності цих заходів щодо зниження ризику ССЗ. Фактори серцево-судинного ризику, як правило, впливають на каротидні бляшки, і рання терапія з метою досягнення цілей може дати клінічний результат. Таким чином, своєчасна комплексна оцінка та втручання можуть зупинити прогресування ССЗ. Отже, результати УЗД сонних артерій слід поєднувати з іншими дослідженнями, і комплексна оцінка ризику може допомогти прийняти рішення щодо профілактики ССЗ.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо субклінічного атеросклерозу, його значення для вибору подальшої тактики ведення пацієнта, покази до проведення УЗД діагностики каротидних артерій. Представити дані на основі розбору клінічних випадків щодо методики оцінки симптомів, демонстрації принципів діагностики та лікування пацієнтів з атеросклерозом.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
– поняття субклінічного атеросклерозу,
– значення атеросклерозу для вибору подальшої тактики ведення пацієнта
– покази до проведення УЗД діагностики каротидних артерій.
– частота і покази призначення дослідження каротидних судин
– інтерпретувати заключення та скерувати пацієнтів на подальше лікування.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних кейсів будуть розглянуті, такі питання:

  1. Навіщо проводити скринінг сонних артерії;
  2. Кому слід проводити скринінг сонних артерій;
  3. Коли слід проводити скринінг сонних артерій;
  4. Що таке субклінічний атеросклероз: товщина комплекс інтим-медіа і атеросклеротична бляшка;
  5. Класифікація та визначення ступеня стенозу;
  6. Як часто слід проводити скринінг сонних артерій;
  7. Рекомендації.

 

Вартість: 500 грн
купити