СПІКЕР:

Рокутова Юлія Валеріївна – дитячий невролог, дитячий психіатр, лікар Регіонального медичного центру родинного здоров’я, медичного центру “Daily Medical”

АКТУАЛЬНІСТЬ:

В умовах війни дитяча психіка зазнає значних негативних впливів, що можуть призвести до розвитку посттравматичного стресового розладу. Своєчасне виявлення, діагностика та надання якісної допомоги дітям з ПТСР є вкрай важливими для їхньої психологічної реабілітації та подальшої соціальної адаптації. Підвищення обізнаності лікарів та населення щодо ризиків і симптомів ПТСР, а також володіння сучасними методами лікування, сприяє зменшенню негативних наслідків травматичних подій та підтримці психоемоційного благополуччя дітей.

МЕТА ЗАХОДУ:

Посилити навички лікарів у розпізнаванні, діагностиці та лікуванні посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у дітей. Підвищити обізнаність щодо ризиків, симптомів та сучасних методів лікування ПТСР, а також надати ефективні інструменти для профілактики психічних розладів у дітей, які пережили травматичні події.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
– оволодіють достатніми знаннями для виявлення у пацієнтів ПТСР;
– розуміння цього стану на різних етапах,
– виявлення перших симптомів обумовлені травмуванням психіки дитини, таких як: емоційна дисрегуляція , соматизація, когнітивна або поведінкова дисрегуляція;
– розпізнавання уникаючої поведінки, агресивні форми поведінки, привʼязаність, самознецінення.
– вміння оцінити результати скринінгових тестів,
– оволодіти алгоритмом діагностики для вчасного втручання і психологічної підтримки,
– інтерпретувати оцінку психологічного статусу (терміни, які часто не зрозумілі сімейним лікарям – роз’яснення у доступному форматі), оцінка психологічного заключення та необхідність скерування пацієнтів на подальше лікування.
– консультування родини, як підтримувати дитину після травматичного досвіду, здійснювати моніторинг психологічного стану, ознайомляться з методами психологічної допомоги, а також скерувати на адекватне лікування у випадках виявлення станів загрозливих життю.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті:

– на прикладі клінічних випадків будуть розглянуті клінічні особливості протікання ПТСР;

– вікові особливості ПТСР у дітей;

– будуть розглянуті алгоритми діагностики та лікування у дітей з різними причинами та формами ускладнень травматичного досвіду;

– будуть висвітлені питання підвищенної обізнаності населення про ризики і симптоми наслідків ПТСР;

– питання  скринінгових тестів,які доступні та дозволяють виявити ускладнення, які частіше зустрічаються після травматичного досвіду. Як запідозрити, що у родині є порушення соціальної адаптації;

– деструктивні відносини у родині;

– питання коли необхідно направити пацієнта на консультацію до психіатра. Які висновки частіше робить психіатр, приклади діагнозів. Які подальші дії лікаря, коли встановлено діагноз та призначене лікування у психіатра;

– теми розпізнавання ключових симптомів депресивного розладу у підлітків.

– детальний розбір клінічних кейсів – від діагностики до лікування;

– ефективні діагностичні шкали;

– сучасні методи лікування та схеми лікування;

– профілактичні заходи для попередження порушення психіки у дитини, яка тільки що пережила травматичний досвід.

 

Вартість: 500 грн
купити