СПІКЕР:

Швидченко Володимир Сергійович – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця,
член Української та Європейської асоціацій черепно-щелепно-лицевих хірургів, лікар-стоматолог хірург, лікар-стоматолог загальної практики, клінічний досвід – 17 років

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Актуальність розгляду питань діагностики, визначення клінічних умов, показань та протипоказань до операції, практичної можливості й доцільності проведення хірургічного втручання, обумовлена такими причинами:
• Атипове видалення зубів є поширеним методом хірургічного лікування, що пов’язане з певними складнощами у підготовці та вдосконаленні практичних навичок лікаря.
• Теоретичні знання, методи якісної діагностики, передопераційної підготовки пацієнта, використання зручних і надійних інструментів лишаються ключовими факторами успішного хірургічного втручання.
• Обраний клінічний протокол має забезпечити можливість проведення передбачуваного втручання, зменшити інтраопераційний стрес (лікаря, персоналу та пацієнта), ризики та ускладнення, пришвидшити післяопераційне загоєння рани та дефектів кістки альвеолярних відростків щелеп.

МЕТА ЗАХОДУ:

Підвищити рівень знань та удосконалити практичні навички лікарів-стоматологів з питань сучасних принципів і методів діагностики одонтогенної патології, передхірургічної підготовки, особливостей атипового видалення зубів, профілактики післяопераційних ускладнень та репаративної регенерації тканин.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Під час майстер-класу лікарі здобудуть знання, практичні навички щодо атипового видалення зубів, об’єму втручання та його впливу на регенерацію тканин, розглянуть складні, на перший погляд, клінічні випадки, відпрацюють детальний протокол хірургічного втручання (анестезія, робота з м’якими та кістковою тканинами, застосування інструментів на фантомній моделі, розбір кожного етапу запису live-операції).

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На майстер-класі розглядатимуться практичні питання: етіології, діагностики, показань та протипоказань до оперативного втручання (хірургія vs ортодонтія); міні-інвазивних методів видалення зубів зі збереженням альвеолярної кістки щелеп, профілактики ускладнень під час та після оперативного втручання.

Вартість: 500 грн
купити