ТРЕТЄ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ – Первинні форми туберкульозу (клініко-рентгенологічні ознаки). Розв’язання задач клінічного напрямку

 

СПІКЕР:

Гріцова Наталія Анатоліївна – к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л.Шупика

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Первинні форми туберкульозу це такі, які виникають переважно у дітей і підлітків на тлі наявної протягом 1-2 років латентної туберкульзної інфекції або відразу після первинного інфікування мікобактеріями туберкульозу. В Україні дотепер щороку реєструються до 800 нових випадків цього захворювання та, нажаль, трапляються випадки смертей серед невчасно діагностованого дитячого туберкульозу. Отже, удосконалення знань і навичок лікарів загальної практики, педіатрів,
терапевтів, дитячих пульмонологів щодо діагностики, диференціальної діагностики первинного туберкульозу є украй актуальним питанням, особливо в період військових дій, після завершення яких слід очікувати суттєвого зростання всіх епідеміологічних показників щодо туберкульозу в країні.

МЕТА ЗАХОДУ:

Підвищити рівень знань та удосконалити практичні навички лікарів загальної практики з питань організації виявлення, сучасних стандартів діагностики як латентної туберкульозної інфекції, так і активної форми захворювання, профілактики та лікування.

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

  1. Якими є типові клінічні прояви первинного туберкульозу, хто хворіє, його патогенез;
  2. Які рентгенологічні ознаки притаманні первинному туберкульозу;
  3. Як виявити та провести диференціальну діагностику первинного туберкульозу;
  4. Які фактори сприяють розвитку варіабельності клініко-рентгенологічних ознак первинного туберкульозу;
  5. Особливості ведення випадку первинного туберкульозу.
    Вартість: 400 грн
    купити