СПІКЕР:

Срібна Ольга Володимирівна – к.мед.н., лікар-кардіолог вищої категорії, старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, член ГО «Всеукраїнська асоціація кардіологів України», ГО «Всеукраїнська асоціація аритмологів України», виконавчий директор ГО «Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації»

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Фібриляція передсердь – одне з найпоширеніших порушень ритму. Розповсюдженість ФП у дорослій популяції становить від 2 до 4%, причому значна частка припадає на випадки безсимптомної або «німої» ФП.
ФП характеризується різноманіттям клінічного перебігу, що, в свою чергу, визначає особливості ведення хворих. Потужним стимулом для вдосконалення ведення пацієнтів з ФП є величезні витрати на лікування, передусім зумовлені частими госпіталізаціями. Стратегія і тактика ведення хворих з ФП направлені, насамперед, на поліпшення прогнозу виживання та якості життя та обумовлені багатьма чинниками, до яких належать клінічна форма ФП, характер основного захворювання, наявність супутньої патології, ризик тромбоемболічних ускладнень.
Матеріали майстер класу – навчальне та довідкове керівництво для повсякденної практичної діяльності лікарів терапевтичного та суміжних профілів.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо епідеміології, етіології, патогенезу та класифікації фібриляції передсердь (ФП), методів діагностики даної патології. Означити особливості клінічної тактики щодо менеджменту пацієнтів з різними формами ФП згідно рекомендацій Європейського товариства кардіологів та Настанов Всеукраїнської асоціації кардіологів з метою удосконалення повсякденної клінічної практики лікарів-кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, інтернів.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі оволодіють достатніми знаннями щодо встановлення та формулювання діагнозу у разі даного захворювання; ведення пацієнтів з різними формами ФП в амбулаторних умовах та умовах соматичного стаціонару, зокрема, щодо клінічних особливостей вибору засобів відновлення синусового ритму та тривалого контролю ритму у пацієнтів з ФП, показаннями до катетерної абляції.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних кейсів будуть розглянуті, такі питання:

  1. класифікація фібриляцій передсердь;
  2. основні принципи ведення пацієнтів з різними формами ФІ згідно Рекомендацій Європейської Асоціації кардіологів (2020 р.);
  3. покроковий алгоритм антикоагулянтної терапії у пацієнтів з ФІІ;
  4. критерії для індивідуальної оцінки у пацієнтів низького ризику за шкалою CHA2DS2-VASc;
  5. ступені невідкладності надання допомоги пацієнтам з ФІ;
  6. на розборі клінічного випадку буде висвітлено особливості ведення пацієнтів з ФІ та серцевою недостатністю.

 

Вартість: 500 грн
купити