СПІКЕР:

Березняков Владислав Ігорович – к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб та сімейної медицини ННМІ НТУ ХПІ, доцент кафедри сімейної медицини ННІ післядипломної освіти ХНМУ, доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Проблема функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (ФРШКТ) залишається актуальною в клінічній практиці, а статистика поширеності ФРШКТ свідчить про збільшення загальної кількості таких пацієнтів, що, зокрема, пов’язано з життям в умовах постійного стресу. Багато питань та труднощів в діагностиці та лікуванні викликають нетипові випадки, рецидиви та тактика боротьби з ними. Така ситуація створює виклики для практикуючого лікаря щодо визначення місця лікування пацієнта, стратегії вибору оптимальної терапії та її об’єму.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити практикуючим лікарям новітню інформацію щодо діагностики та лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (ФРШКТ), відповісти на актуальні питання лікарів та забезпечити впевненість при прийнятті рішень щодо ведення пацієнтів з ФРШКТ, яка буде базуватися на засадах доказової медицини

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
• Знання про сучасні підходи до діагностики та лікування ФРШКТ
• Навички вибору оптимальної стратегії лікування та моніторингу пацієнтів з ФРШКТ
• Розуміння особливостей лікування у специфічних груп пацієнтів (дітей, вагітних тощо)
• Компетентність у визначенні підходів до протирецидивної терапії ФРШКТ

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті наступні питання:

  1. ФРШКТ- що це? Яка між ними різниця?
  2. Поширеність та епідеміологічні аспекти ФРШКТ
  3. Діагностика ФРШКТ: сучасні методи та підходи
  4. Лікування ФРШКТ: «золоті» стандарти  та нові підходи
  5. Особливості лікування у дітей та вагітних жінок
  6. Профілактичні заходи
  7. Зв’язок між ФРШКТ та іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту
  8. Слухачам буде представлено 2 клінічні випадки з розбором

 

Вартість: 500 грн
купити