СПІКЕР:

Марчук Маргарита Сергіївна –лікар-невролог, аспірант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат на акредитацію терапевтів методу когнітивно-поведінкової терапії (КПТ), член Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії.

АКТУАЛЬНІСТЬ:

В сучасних умовах глобалізації надзвичайно важливо враховувати досвід лікування міастенії в численних передових країнах світу. Орфанність данного захворювання є однією з причин неможливості на підставі багаточисленної когорти пацієнтів створити найбільш успішну тактику терапії на платформі однієї країни. Досвід надання допомоги пацієнтам в різних країнах наповнює та збагачує пул всесвітніх медичних знань. Аналіз та імплементування наявних терапевтичних стратегій є передумовою для оптимізації терапії, покращення якості життя пацієнтів з міастенією.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо сучасної тактики встановлення діагнозу “Міастенія”, критеріїв активності захворювання, використання сучасних шкал, специфічних для міастенії, уточнити методи діагностики, визначити тактику ведення пацієнтів, застосування симптоматичної терапії, підбір хворобомодифікуючих препаратів, проаналізувати світовий підхід до вибору тактики лікування, познайомитись з актуальними протоколами надання медичної неврологічної допомоги пацієнтам з міастенією в США, Великобританії, ЄС, Німеччині, Казахстану, Японії, Китаю, Австралії.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
1. вибрати найбільш оптимальну тактику щодо обстеження пацієнта із зараженням на міастенію;
2. достовірно встановити діагноз “Міастенія”;
3. визначати активність перебігу хвороби;
4. використання шкали оплати, анкети для об’єктивізації клінічного стану пацієнта, своєчасного виявлення клінічного захворювання, попередження кризів;
5. аналізувати настанови щодо лікування захворювання з міастенією в США, Великобританії, ЄС, Німеччині, Казахстані, Японії, Китаю, Австралії;
6. підібрати найбільш оптимальну, в тому числі індивідуалізовану сучасну стратегію надання неврологічної допомоги із призначеною симптоматичною та хворобомодифікуючою терапією;
7. покращити якість життя пацієнта з міастеном шляхом призначення сучасної тактики лікування.

 

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті наступні питання:

1)   особливості клінічних проявів розладів психічної сфери, а саме депресії, панічного розладу, генералізованого тривожного розладу, розладу тривоги за здоров’я;

2)   сучасні дані щодо епідеміології, етіології та патогенезу зазначених нозологічних одиниць;

3)   методика розпізнавання ключових симптомів психічних розладів, на які повинен звернути увагу лікар;

4)   навчання побудові патологічних циклів (аналіз думок, емоцій, поведінки та наслідків) при психічних розладах, які призводять до погіршення стану пацієнта, унеможливлюють зцілення;

5)   використання скринінгових шкал в рутинній практиці для збільшення частки своєчасно виявлених випадків психічних розладів, навчання їх інтерпретації;

6)   сучасні методи ефективного лікування пацієнтів з психічними розладами із застосуванням фармакології та технік когнітивно-поведінкової психотерапії.

7)   практична реалізація базових навичок когнітивно-поведінкової психотерапії в процесі надання кваліфікованої медичної допомоги лікарями усіх спеціальностей.

 

Вартість: 500 грн
купити