СПІКЕР:

Палатна Людмила Олександрівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, член мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за напрямком “Інфекційні захворювання” МОЗ України

АКТУАЛЬНІСТЬ:

ВІЛ є пандемічним інфекційним захворюванням, безпрецедентним за своїм впливом на суспільство, викликається ретровірусом, який інфікує людський організм та розмножується в лімфоцитах та макрофагах, роками руйнуючи імунну систему людини, призводячи до імунодефіциту та схильності до зараження опортуністичними та іншими інфекціями. Кінцева стадія ВІЛ-інфекції – це СНІД (синдром набутого імунодефіциту). Жодна країна не може вважати, що її оминула така загроза. Україна не є вийнятком в загальному епідемічному просторі світу. З 1995 року поширеність ВІЛ/СНІДу набула загрозливого характеру – епідемії і на сьогодні епідемічна ситуація щодо ВІЛ/СНІДУ в нашій країні залишається складною. Масштаби захворюваності, швидкість розповсюдження, важкість перебігу – все це породжує особливу соціальну ситуацію в суспільстві та потребує постійного медичного супроводу.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити лікарям епідеміологію ВІЛ-інфекції в Україні та країнах Європи, етіологію захворювання та продемонструвати на основі розбору клінічних випадків особливості клінічного перебігу та стадій захворювання, дані про опортуністичні інфекції, методи діагностики ВІЛ-інфекції та антиретровірусну терапію для опанування лікарями практичних навичок вчасного розпізнавання у пацієнта ВІЛ-інфекції і скерування пацієнта на обстеження.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
– знання сучасної епідеміології та етіології ВІЛ-інфекції,
– знання клінічної класифікації та особливостей перебігу ВІЛ-інфекції залежно від стадії захворювання,
– вміння вчасно запідозрити ВІЛ-інфекцію,
– вміння вірно призначати обстеження у разі підозри на наявність ВІЛ-інфекції
– знання опортуністичних інфекцій, особливостей клініки пневмоцистної пневмонії, кандидозної інфекції, ЦМВ та інших СНІД-індикаторних захворювань та вміння вчасно розпізнати їх прояви та провести диференційну діагностику,
– вміння проводити диференційну діагностику ВІЛ-інфекції у дітей на стадії лімфаденопатії,
– вміння проводити диференційну діагностику ВІЛ-інфекції на стадії пре-СНІДу,
– вміння проводити диференційну діагностику ВІЛ-інфекції на стадії СНІДу,
– знання методів діагностики та лікування захворювання

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглядатись:

– епідеміологія, етіологія ВІЛ-інфекції,

–  клінічна класифікація та особливості перебігу ВІЛ-інфекції залежно від стадії захворювання,

– опортуністичні інфекції, особливості клініки пневмоцистної пневмонії,кандидозної інфекції,ЦМВ та інших СНІД-індикаторних захворювань,

– диференційна діагностика ВІЛ-інфекції у дітей на стадії лімфаденопатії,

– диференційна діагностика ВІЛ-інфекції на стадії пре-СНІДу,

– диференційна діагностику ВІЛ-інфекції на стадії СНІДу,

– розбір 6 клінічних випадків ВІЛ-інфекції у дітей,

–  обговорення методів діагностики та лікування захворювання

Вартість: 500 грн
купити