СПІКЕР:

Магдейчук Всеволод Володимирович – Лікар-психіатр амбулаторного відділення КНП «Міський заклад з надання психіатричної допомоги», голова осередку Асоціації психіатрів України в м. Києві.

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Тривожні розлади в сучасному світі, особливо в умовах соціальних та економічних викликів, які переживає Україна, займають вагоме місце в загальній структурі психічних порушень і вимагають уважного ставлення з боку медичної спільноти. Останні роки принесли низку стресових ситуацій для населення: збройний конфлікт, пандемічні загрози та економічну нестабільність. Все це сприяє збільшенню кількості людей, що страждають від тривожності різного ступеня тяжкості. Такі стани не лише завдають значного дискомфорту та впливають на адаптацію індивіду в суспільстві, але й можуть стати причиною розвитку фізичних захворювань: від гіпертензії та ішемічної хвороби серця до хронічного болю та астми.

Через різноманітність проявів тривожності, включаючи фізичні симптоми, як-от тахікардія, задишка, збільшення діурезу, нудота, діарея, головний біль, багато пацієнтів спочатку звертаються за медичною допомогою не до психіатрів, а до лікарів інших спеціалізацій. Це підкреслює необхідність підвищення рівня освіти та співпраці між спеціалістами різних медичних дисциплін. Така міждисциплінарна взаємодія є ключовою для ефективної діагностики та лікування тривожних розладів, спрямованих на поліпшення якості життя пацієнтів та їх соціальної адаптації.

Цей майстер-клас спрямований на зміцнення професійних знань та навичок у виявленні та веденні пацієнтів з тривожними розладами, з акцентом на важливість комплексного підходу та забезпечення плідної співпраці між фахівцями різних галузей медицини.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо епідеміології, етіопатогенезу, класифікації тривожних розладів, продемонструвати методику оцінки ключових та рідкісних, в тому числі соматичних, клінічних проявів тривожних розладів, їх діагностику, в тому числі диференційну, розібрати лікування пацієнтів з цією групою розладів для опанування професійних знань та навичок щодо виявлення пацієнтів з цими розладами, тактики та можливостей їх ведення для лікарів не психіатрів та поглиблення міждисциплінарної взаємодії в медицині, виключно на основі доказових даних сучасної світової медичної науки.

ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:​

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті клінічні особливості тривожних розладів, питання їх діагностики, алгоритми лікування та профілактики ускладнень.

– Інформація про ризики і симптоми тривожних розладів;

– Етіологія, патогенез та класифікація тривожних розладів;

– Коли необхідно направити до психіатра, а коли можливо вести пацієнта самостійно?

– Розпізнавання ключових симптомів тривожних розладів;

– Розбір рідкісних проявів тривожних розладів, їх виявлення у пацієнтів;

– Розбір клінічних кейсів;

– Ефективні діагностичні шкали, опитувальники для встановлення або підозри тривожних розладів;

– Сучасні методи лікування тривожних розладів

Вартість: 500 грн
купити