СПІКЕР:

Родіонова Ірина Олександрівна – к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лікар-гематолог, лікар вищої категорії.

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Актуальність своєчасної діагностики та лікування лейкозів випливає з труднощів при медичному веденні та психологічній підтримці пацієнтів з даними захворюваннями.
Захворюваність усіма видами лейкемій (лейкозів) складає 13 випадків на 100000 населення на рік. Гострі лейкемії складають 1-2% від усіх випадків злоякісних новоутворювань щорічно. Існують певні відмінності між видами лейкемій, що залежать, насамперед, від віку хворих.
На сьогодні золотий стандарт сучасної діагностики онкологічної патології – молекулярне профілювання, яке має надзвичайно важливе значення для встановлення діагнозу, враховуючи актуальні для онкології проблеми як гіпер-, так і гіподіагностики.
Тому актуальними є питання своєчасної діагностики таких станів, як лейкопенія та лейкоцитоз, що можуть також спостерігатися при захворюваннях з боку інших органів та систем організму. Лікарі не гематологи, а фахівці інших спеціальностей можуть стати першою ланкою проведення диференційної діагностики цих станів на основі оцінки об’єктивного статусу пацієнта, результатів лабораторних та інструментальних досліджень. Тому, лікарям різних спеціальностей необхідно добре орієнтуватися в методах діагностики та симптоматичного лікування лейкопеній та лейкоцитозів.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо поширеності, етіології, патогенезу, клінічних ознак гострих і хронічних лейкемій та захворювань з боку інших систем організму, які перебігають або з лейкопенією, або з лейкоцитозом; продемонструвати на основі розбору клінічних випадків принципи діагностики та лікування різних варіантів лейкемій, які будуть базуватися на засадах доказової медицини для опанування практикуючими лікарями професійних знань та навичок щодо профілактики, ранньої діагностики та правильної тактики ведення пацієнта з лейкопенією або лейкоцитозом.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
– знання з патогенезу розвитку лейкопеній та лейкоцитозів;
– розпізнавання ключових симптомів в клінічній картині гострих лейкемій в щоденній практиці лікаря;
– диференціювання хронічних лейкемій, що супроводжуються лейкоцитозом;
– призначення необхідних методів обстежень з метою верифікації множинної мієломи;
– ведення пацієнтів з лейкопеніями та лейкоцитозами амбулаторно та в соматичних стаціонарах.

 

Вартість: 500 грн
купити