СПІКЕР:

Мироненко Олена Валеріївна – кандидат медичних наук, лікар терапевт-пульмонолог, член ГО «Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів», член «Європейського респіраторного товариства», член ГО «Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України»

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Хронічне обструктивне захворювання легень є найбільш інвалідизуючим серед захворювань респіраторної системи і найчастішою причиною смерті в структурі провідних захворювань. Основною проблемою є те, що ХОЗЛ виявляється вже тоді, коли в організмі відбулись незворотні зміни і стан пацієнта вимагає лише підтримання на виявленому рівні здоров’я і вторинної профілактики. Наявні алгоритми лікування пацієнтів є досить чіткими і вимагають не уклінного дотримання, однак також потребують і індивідуальних змін за наявності супутньої патології, слабкості дихальних м’язів тощо.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити основні уявлення про хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ): фактори ризику і етіопатогенезу, особливостями клінічного перебігу, ознайомитись з сучасними підходами до класифікації і діагностики, опанувати методикою інтерпретації спірометрії в діагностиці ХОЗЛ, на підставі правильної класифікації і встановлення діагнозу навчитись призначати правильне лікування ХОЗЛ у різних клінічних ситуаціях як с точки зору доказової медицини, так і з точки зору персоніфікованого підходу.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Перелік компетентностей, що набуваються або вдосконалюються:
– інтерпретація результатів спірометрії при ХОЗЛ;
– покращення виявлення хворих на ХОЗЛ;
– встановлення діагнозу ХОЗЛ;
– покращення навички із складання індивідуального плану ведення хворого на ХОЗЛ;
– покращення призначення медикаментозної терапії хворих на ХОЗЛ як у стабільному стані, так і при загостренні.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті

  • основні фенотипи ХОЗЛ, особливості клініки, діагностики та лікування;
  • буде розглянуте значення спірометрії і клінічного перебігу в діагностиці ХОЗЛ;
  • розбір диференціальної діагностики ХОЗЛ;
  • буде визначено роль сімейного лікаря і пульмонолога в менеджменті хворих на ХОЗЛ.
Вартість: 500 грн
купити