СПІКЕР:

Бронюк Анна Володимирівна – лікар-кардіолог Вінницього обласного кардіологічного центру, аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ВНМУ, спікер Вінницького курсу інтервенційної кардіології 2023-2024

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Останнім часом захворюваність на хронічну серцеву недостатність у Європі становить близько 3 на 1000 осіб (всі вікові групи) або близько 5 на 1000 осіб у дорослих. Поширеність хронічної серцевої недостатності серед дорослого населення становить 1-2% . Оскільки дослідження зазвичай враховують лише виявлені/діагностовані випадки серцевої недостатності, справжня її поширеність імовірно значно більша. Тому щорічно проводяться ряд клінічних досліджень в алгоритмах та схемах лікування серцевої недостатності. Значна частина цього нещодавнього прогресу, досягнутого завдяки клінічним випробуванням, була втілена в «Фокусному оновленні рекомендацій ESC 2023 щодо менеджменту серцевої недостатності».

МЕТА ЗАХОДУ:

Метою даного майстер-класу є інформування лікарів різних спеціальностей, які надають допомогу пацієнтам із серцевою недостатністю або із підвищеним ризиком її виникнення, щодо оптимальних підходів до її діагностики, профілактики та лікування з позицій доказової медицини. Представити оновлені дані щодо хронічної серцевої недостатності на основі рекомендацій Європейського товариства кардіологів (ESC) за особливого внеску Асоціація серцевої недостатності (HFA) від 2023 року. Розглянути оновлені підходи в діагностиці та лікування, стратегії управління лікування хронічної серцевої недостатності. Продемонструвати алгоритми виявлення пацієнтів з серцевою недостатністю. Ознайомитись з рекомендаціями щодо профілактики серцевої недостатності у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та хронічною хворобою нирок. Представити базові терапії при лікуванні серцевої недостатності з різними ступенями зниження систолічної функцією лівого шлуночка.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
– освоєння ключових алгоритмів діагностики серцевої недостатності;
– виявлення стадій серцевої недостатності за міжнародною класифікацією; клінічної стадії за критеріями Стражеска – Василенка; фенотип серцевої недостатності; функціональний клас за критеріями NYHA;
– призначення основних діагностичних тестів в усіх пацієнтів з підозрою на хронічну серцеву недостатність;
– призначення додаткових досліджень для уточнення етіології хронічної серцевої недостатності
– освоєння алгоритмів первинного діагностування хронічної серцевої недостатності;
– підходи до ведення пацієнтів відповідно до стадій серцевої недостатності;
– лікування серцевої недостатності супутніх захворюваннях таких як дефіцит заліза, хронічна хвороба нирок і цукровий діабет 2 типу;
– призначення базової терапія при лікуванні серцевої недостатності різного ступеня систолічної функцією лівого шлуночка;
– закріплення знань на основі розбору клінічних кейсів.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті клінічні особливості алгоритму діагностики та підбору лікування хронічної серцевої недостатності. Також будуть розглянуті такі питання:

–        актуальність та проблема діагностики серцевої недостатності;

–        алгоритми виявлення пацієнтів з серцевою недостатністю;

–        класифікація серцевої недостатності, згідно з класифікаціями АВСD, NYHA, Стражеска-Василенка, стратифікації згідно систолічної функції;

–        оптимізація формулювання діагнозу ;

–        підбір базової терапія при лікуванні серцевої недостатності зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка ;

–        підбір базової терапія при лікуванні серцевої недостатності зі помірно зниженою систолічною функцією лівого шлуночка;

–        підбір базової терапія при лікуванні серцевої недостатності зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка;

–        профілактика серцевої недостатності у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та хронічною хворобою нирок;

–        лікування серцевої недостатності супутніх захворюваннях таких як дефіцит заліза, хронічна хвороба нирок і цукровий діабет 2 типу;

–        розбору клінічних кейсів.

 

 

Вартість: 500 грн
купити