СПІКЕР:

Сізінцова Юлія Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Соціально-економічні перетворення в країні загострили низку проблем в системі охорони здоров’я, у тому числі проблему професійної підготовки лікарів, підвищення рівня навчання управлінського персоналу. Медичне право в умовах реформи має виступати як основна галузь в країні, що регулює правовідносини, які виникають в процесі надання медичної допомоги. Для врегулювання даних відносин в першу чергу необхідно впровадити в систему інформування пацієнтів різні форми і методи про їх права та обов’язки з самого початку відвідування медичного закладу. Обізнаність медичних працівників щодо своїх прав, обов’язків має значну роль, і тому актуальність проведення навчальних занять, в будь-якій навчальній формі має велике значення для медичних працівників.

МЕТА ЗАХОДУ:

Під час майстер-класу будуть визначені форми, способи і засоби захисту прав суб’єктів медичних правовідносин на прикладі кейсів судових справ, які вже розглянуті судами за участю лектора. Детально проаналізовані питання юридичної відповідальності медичних працівників в сфері охорони здоров’я.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Учасники майстер-класу оволодіють знаннями з:
1. Правових основ управління;
2. Економічних аспектів управління;
3. Механізми забезпечення якості медичної допомоги;
4. Правила оформлення організаційно-розпорядчих документів.
На прикладі, судових справ, які вже розглянуті судами, при опрацюванні судових рішень слухачі отримують вичерпний перелік знань, які будуть використані ними вже в практичній діяльності.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

Питання, що будуть розглянуті:

  1. Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони здоров’я
  2. Порядок надання інформації закладами охорони здоров’я
  3. Права та обов’язки медичних працівників та пацієнтів
  4. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення
Вартість: 500 грн
купити