СПІКЕР:

Сізінцова Юлія Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Соціально-економічні перетворення в країні загострили низку проблем в системі охорони здоров’я, у тому числі проблему професійної підготовки лікарів, підвищення рівня навчання управлінського персоналу. Незаперечним є те, що в умовах реформи та стану галузі, вивчення медичного права повинно бути обов’язковим для кожного фахівця сфери охорони здоров’я.
При наданні медичної допомоги не тільки виникають відношення пацієнт – лікар, а починають складатися правовідносини між двома суб’єктами. Так, медичний працівник стає відповідальним за всі свої дії у відношенні здоров’я та життя пацієнта, а пацієнт, в свою чергу, стає відповідальним перед лікарем та медичним закладом. Його основними обов’язками – є виконання призначень лікаря та дотримання встановленого порядку роботи медичного закладу. Відповідальність, яка передбачена чинним законодавством щодо медичних працівників, знаходить відображення в основних законодавчих актах держави: Кодекс про адміністративні правопорушення, Кодекс законів про працю, Кримінальний кодекс України. На превеликий жаль, не завжди медичні працівники знають основи законодавчих вимог, правил, норм, прагнуть їх вивчати, а відповідно і виконувати.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити норми чинного законодавства, які передбачені в разі вчинення медичними працівниками неправомірних дій, «лікарських помилок». Розгляд питань щодо застосування поняття «лікарська помилка». Визначення основних етапів захисту медичного працівника при виконанні ним професійних обов’язків.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
• Ознайомляться з нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність медичних працівників;
• Ознайомляться з поняттями «відповідальності», «лікарська помилка», дефекти надання медичної допомоги;
• Отримають інформацію щодо захисту своїх прав під час кримінальних проваджень відносно їх діяльності
• Ознайомляться зі стадіями розгляду справи в суді.
• Оволодіють знаннями з кримінального та кримінально-процесуального законодавства;
• Ознайомляться з основами законодавства про охорону здоров’я та етапами роботи з медичною документацією під час опрацювання із запитами та ухвалами судів, що надходять на адресу медичних закладів.
• Ознайомляться з прикладами судових справ, на основі яких лікарі отримують вичерпний перелік знань, що будуть використані в практичній діяльності.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті такі питання:

• поняття «лікарська помилка» – наукове обґрунтування;

• види відповідальності медичних працівників;

• етапи захисту медичного працівника під час кримінальних проваджень.

 

Учасники майстер-класу оволодіють знаннями з:

• кримінального та кримінально-процесуального законодавства;

• основ законодавства про охорону здоров’я;

• етапами роботи з медичною документацією під час опрацювання із запитами та ухвалами судів, що надходять на адресу медичних закладів.

• приклади судових справ, на основі яких лікарі отримують вичерпний перелік знань, що будуть використані в практичній діяльності.

 

Вартість: 500 грн
купити