СПІКЕР:

Пилипко Марія Юріївна – лікар-педіатр і дитячий алерголог, приватна практика, член Української академії педіатричних спеціальностей (УАПС), член Європейської асоціації алергології та клінічної імунології (EAACI)

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Алергічний риніт (АР) характеризується симптомами чхання, ринореї, порушення носового дихання; часто супроводжується свербежем носа, очей і навіть піднебіння. Постназальне затікання, кашель, роздратованість і підвищена втомлюваність також є супутніми ознаками. За світовими даними АР вражає приблизно 25% дітей і 40% дорослих. Близько 80% пацієнтів розвивають симптоми АР у віці до 20 років, пік захворюваності припадає на вік 20–40 років. Алергічний риніт пов’язаний зі значною захворюваністю серед населення і, відповідно, значним економічним навантаження, як на систему охорони здоров’я, так і на інші галузі. Щорічно зростають медичні витрати на симптоматичне лікування АР в світі. На додачу захворюваність на АР часто пов’язана з астмою та іншими видами ринітів та риносинуситів, що ще більше посилює його економічний вплив.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити дані щодо епідеміології, клінічних проявів та диференційної діагностики алергічного риніту, продемонструвати на основі розбору клінічних випадків методику оцінки ключових та супутніх симптомів алергічного риніту, підходи до діагностики даної патології, розібрати лікування пацієнта з порушенням носового дихання для опанування професійних знань та навичок щодо тактики ведення пацієнтів різного віку, ознайомити з поняттям «АСІТ» як провідним методом патогенетичного лікування алергічного риніту.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі здобудуть наступні навички:
– розуміння поняття «атопічний марш» для підвищення настороженості лікарів первинної ланки щодо можливого розвитку алергічних захворювань у пацієнтів з атопією;
– знання з епідеміології і факторів ризику розвитку алергічного риніту;
– розпізнавання ключових симптомів алергічного риніту та їх правильне оцінювання в щоденній клінічній практиці;
– диференційна діагностика алергічного риніту з іншими різновидами ринітів та риносинуситів;
– знання коморбідності алергічного риніту;
– ведення пацієнтів з алергічним ринітом;
– розуміння основ патогенетичного лікування алергічного риніту;
– знання щодо АСІТ.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На прикладі клінічних випадків будуть розглянуті клінічні особливості алергічного риніту, питання розповсюдженості, причин, виявлення, лікування алергічного риніту.

– Підвищення обізнаності лікарів щодо факторів ризику розвитку алергічного риніту: роль сімейного лікаря, педіатра та інших фахівців;

– Епідеміологія та розповсюдженість алергічного риніту у світі серед пацієнтів різного віку;

– Розпізнавання ключових симптомів алергічного риніту, на які повинен звернути увагу лікар;

– Розбір клінічних випадків з характерними та другорядними особливостями алергічного риніту, їх виявлення у пацієнтів;

–Сучасна діагностика алергічного риніту;

–Коморбідні стани;

– Диференційна діагностика АР з іншими захворюваннями носа;

– Міжнародні рекомендації щодо менеджменту пацієнтів з алергічним ринітом;

– Особливості ведення пацієнтів різного віку з алергічним ринітом.

 

Вартість: 500 грн
купити