СПІКЕР:

Березняков Владислав Ігорович – к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб та сімейної медицини ННМІ НТУ ХПІ, доцент кафедри сімейної медицини ННІ післядипломної освіти ХНМУ, доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Бронхіальна астма залишається актуальною проблемою в клінічній практиці, а статистика поширеності БА свідчить про збільшення загальної кількості таких пацієнтів, що, зокрема, пов’язано з агресивною війною проти України. Багато питань та труднощів в діагностиці та лікуванні викликають нетипові випадки, рецидиви та тактика боротьби з ними. Така ситуація створює виклики для практикуючого лікаря щодо визначення місця лікування пацієнта, стратегії вибору оптимальної терапії та її об’єму.

МЕТА ЗАХОДУ:

Представити практикуючим лікарям новітню інформацію щодо діагностики та лікування бронхіальної астми (БА), відповісти на актуальні питання в практиці сімейного лікаря/терапевта/пульмонолога, лікарів інших спеціальностей та забезпечити впевненість при прийнятті рішень щодо ведення пацієнтів з БА, яка буде базуватися на засадах доказової медицини.

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ:​

Лікарі оволодіють достатніми знаннями для діагностування у пацієнтів бронхіальної астми і обрання оптимальної тактики лікування.

Лікарі здобудуть наступні навички:
– Знання про сучасні підходи до діагностики та лікування БА;
– Навички вибору оптимальної стратегії лікування та моніторингу пацієнтів з БА;
– Розуміння особливостей лікування у специфічних груп пацієнтів (дітей, вагітних тощо);
– Компетентність у визначенні підходів до протирецидивної терапії БА та підтримки стійкої ремісії.

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

Під час майстер-класу будуть розглянуті наступні питання:

– Бронхіальна астма – що це? Сучасна класифікація?

– Поширеність та епідеміологічні аспекти БА

– Етіологічні чинники, клініко – патогенетичні форми БА

– Діагностика БА: правильно встановлюємо ступінь тяжкості

– Поганий контроль БА, чи тяжка БА, в чому різниця?

– Лікування БА. Рекомендації GINA 2024. Що нового?

– Особливості лікування БА у дітей та вагітних жінок

– БА під час пандемії COVID -19

– Профілактичні заходи

– Слухачам буде представлено 2 клінічні випадки з розбором

 

Вартість: 500 грн
купити